1920296_656143771119293_1920151273_n

Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zaprasza dzieci w wieku 5-10 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: „Św. Mikołaj i dzieci z powiatu kamieńskiego na Kwartale Dominikańskim’’. Najlepsze prace zostaną nagrodzone!

Jury konkursu będzie oceniało rysunki prezentujące Św. Mikołaja (może być z elfami i reniferami) spotykającego się z dziećmi na Kwartale w Kamieniu Pomorskim.

Prace konkursowe muszą spełniać następujące warunki: format A4 lub większy; technika wykonania rysunku: dowolna; praca powinna ilustrować hasło konkursu, a jej autor – mieszkaniec powiatu kamieńskiego w wieku 5-10 lat – musi pamiętać o podpisaniu rysunku na odwrocie (imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu kontaktowego). Uczestnik możne złożyć tylko jedną pracę!

W celu ułatwienia zadania KTBS wyraża zgodę, aby uczestnicy korzystali ze strony internetowej organizatora konkursu: www.kwartaldominikanski.pl

Uwaga: termin oddawania prac upływa 19 grudnia 2014r. o godz. 15.00. Prace należy składać w siedzibie KTBS przy ul. Kopernika 26 w Kamieniu Pomorskim. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie: www.kwartaldominikanski.pl

KTBS