fot. Czytelnik

fot. Czytelnik

Każde gospodarstwo domowe w gminie Wolin, otrzymało od przedstawicieli magistratu książeczki opłat za gospodarowanie odpadami. Czy w dobie internetu i stałych zleceń w banku zasadne było drukowanie kilku tysięcy druków? Jaki był ich koszt? Tego podczas ostatniej sesji próbowali dowiedzieć się radni.

Zdania w kwestii druku blankietów na cały rok są podzielone. Do naszej redakcji zwróciła się jedna z Czytelniczek, która nie rozumie, po co w dzisiejszych czasach wydatkuje się środki na makulaturę, bez wcześniejszego zapytania, czy ktoś będzie z druków korzystał. Dlaczego nie dokonano analizy, czy wszyscy potrzebują blankietów?

Z jakiego funduszu i ile środków przeznaczono na wykonanie książeczek na wpłaty z tytułu opłaty śmieciowej przez mieszkańców, próbował w trakcie sesji dowiedzieć się radny Dariusz Gajo. Radny stwierdził, że sam pomysł jest dobry, gdyż wiele osób starszych woli taki dokument, z którym pójdzie do gminnej kasy.

W odpowiedzi usłyszał, że są to koszty związane z obsługą całego systemu odbioru śmieci. Co oznacza tyle, że Mieszkańcy gminy Wolin sami sobie te książeczki sfinansowali z pieniędzy, które wpłacają do gminy na odbiór odpadów.

Odmienne podejście do kwestii książeczek wpłat ma radny Witold Rudnicki, który podobnie jak Czytelniczka, zastanawia się czy w dzisiejszych czasach zasadne jest generowanie kosztów, tzn. drukowanie i rozprowadzanie kilku tysięcy broszurek, bez analizy komu jest ta książeczka potrzebna. W dobie internetu oraz możliwości zlecania usług płatniczych w banku, niejedna książeczka skończy w koszu na śmieci.

Na zarzut iż nie każdy ma internet, czy konto w banku można odpowiedzieć prosto iż nie trzeba mieć internetu, konta w banku i książeczki do opłat i też dokonać wpłaty co miesiąc w wyznaczonym terminie w kasie banku. Ustawa określa iż opłaty dokonuje się bez wezwania.

Naszej redakcji udało się uzyskać odpowiedzi na pytania radnych. Książeczek wydrukowano 3300 sztuk. Jedna sztuka kosztowała 85 groszy. Łączny koszt 2805 zł. Książeczki dostarczali mieszkańcom Sołtysi. Każdy Sołtys za dostarczoną korespondencję otrzymuje od gminy 1 zł za sztukę. Jak przekazał nam pracownik gminy, wydrukowano książeczki z myślą o osobach starszych.

kamienskie.info