Mańczak

Jerzy Mańczak został nowym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Radzie Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. Zastąpił on na tym stanowisku radnego Waldemara Latawca, który po wydarzeniach jakie miały miejsce tuż po rozpoczęciu sesji, w akcie sprzeciwu zrzekł się swojej funkcji oraz członkostwa w Komisji. „(…) To skandal w biały dzień. Ktoś się wiesza w naszym obiekcie, prowadzi się protokoły i Komisja Rewizyjna tego nie ma? Ktoś tu przesadza! – podsumował radny.

Nic nie zapowiadało takiego przebiegu wydarzeń. Podczas połączonego posiedzenia komisji, które odbywało się dwa dni przed sesją, Waldemar Latawiec przedstawił stanowisko wypracowane przez radnych w sprawie skargi Pani Moniki Z. (dane do wiad. redakcji) na działalność Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Kamieniu Pomorskim.

Skarga została złożona w związku z powziętą przez Panią Mariannę K. (dane do wiad. redakcji) próbą samobójczą na terenie zakładu pracy. W ocenie skarżącej miało to być bezpośrednim efektem mobbingu i szykanowania. Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego obejmującego zapoznanie się z dokumentami dołączonymi do skargi, po wysłuchaniu wyjaśnień Renaty Krasuskiej – dyrektora Gimnazjum, Krzysztofa Zakrzewskiego – dyrektora GZOO, pracownika szkoły Pani Danuty Gmińskiej stwierdziła, iż nie jest w stanie ocenić wszystkich okoliczności objętych skargą Pani Moniki Z., w szczególności okoliczności towarzyszących przebiegowi zatrudnienia oraz prawidłowości relacji pracowniczych wewnątrz Gimnazjum jednak na podstawie dostępnych materiałów uznano skargę za zasadną. Jak tłumaczył Waldemar Latawiec, Dyrektor Gimnazjum Publicznego nie podjęła wszystkich niezbędnych i koniecznych działań, które wynikają nie tylko z procedur obowiązujących w szkole, ale także z obowiązku troski o drugiego człowieka, co uzasadniało uznanie skargi za zasadną.

Skarga wzbudzała wiele zastrzeżeń wśród radnych. W ocenie Arkadiusza Kurysia, ze względu na swoją specyfikę oraz delikatną materię, w ogóle nie powinna być badana przez Radę tylko odpowiednie instytucje.

Jacek Golusda

Tuż przed rozpoczęciem sesji pojawiły się zupełnie nowe okoliczności. Światło dzienne ujrzał tajemniczy protokół pokontrolny Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z pojawieniem się dokumentu radny Jacek Golusda w imieniu Klubu zawnioskował o zdjęcie punktu z porządku obrad.

Komisja rozpatrzyła wszystkie dokumenty. Nie jest winą komisji fakt, że Inspekcja Pracy była parę miesięcy temu i w tajemniczy sposób dokumenty do nas nie dotarłytłumaczył Waldemar Latawiec.

Oburzenia nie krył także Jerzy Mańczak, który dopytywał, kiedy protokół został wytworzony. W toku dyskusji okazało się, że dokument powstał… w grudniu 2013 roku.

Waldemar Latawiec

Wstydem jest, że nasze służby tak pracują. 11 grudnia wydano dokument, spotykaliśmy się od tego czasu wielokrotnie. Dla mnie jako przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest to skandal w biały dzień. Ktoś się wiesza w naszym obiekcie, prowadzi się protokoły i Komisja Rewizyjna tego nie ma? Ktoś tu przesadza. Niech w końcu wyjdzie to na jaw, na sali, nie ściągajmy tego z porządku. Dziwie się, że opozycja też chce brać w tym udział. Za każdym razem prosiłem o dostarczenie mi wszystkich dokumentówpodkreślał Waldemar Latawiec. Radny poinformował naszą redakcję po sesji, iż jak udało mu się dowiedzieć dokument posiadał zastępca burmistrza.

Ogłoszono przerwę, po której głosami koalicji przy wsparciu radnych opozycyjnych zdjęto punkt z porządku obrad. W akcie sprzeciwu, z dalszych prac w Komisji Rewizyjnej oraz funkcji przewodniczącego zrezygnował radny Waldemar Latawiec. Pod koniec sesji uzupełniono skład Komisji. Nowym jej członkiem został radny Artur Świeboda. Nowym przewodniczącym Komisji został Jerzy Mańczak.

kamienskie.info