Zapraszamy do udziału w 150- godzinnym kursie dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu. Kurs kierowany jest dla
osób, które posiadają wymogi kwalifikacyjne zawarte w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej
nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych.
Sposób rekrutacji i zasady kwalifikacji: Rekrutacja
na kurs ma charakter otwarty i odbywa się na zasadzie kolejności
zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu
wymaganych dokumentów.
Koszt kursu: 600zł