Zapraszamy do udziału w 150- godzinnym kursie dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs kierowany jest dla
osób, które posiadają wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych. Sposób rekrutacji i zasady kwalifikacji: Rekrutacja na kurs ma charakter otwarty i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Koszt kursu: 600zł
europabiz.pl@gmail.com