Kurs kierowany jest dla osób, które nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.
2.Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat EuropaBiz. ul. Kolumba 88/89 lok. 2B 70 – 035 Szczecin lub poprzez Internet: www.europabiz.pl
3.Czas trwania nauki:260 godz.
4.Sposób rekrutacji i zasady kwalifikacji:
Rekrutacja na kurs ma charakter otwarty i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
5.Sposób zaliczenia:
Warunkiem ukończenia kursu jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych programem kursu zaliczeń
6.Opłata za kurs:1300zł