Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki:
1. Pedagogika specjalna
2. Surdopedagogika
3. Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu
4. Surdologopedia
5. Rewalidacja indywidualna
6. Psychologia głuchych
7. Manualne sposoby usprawniania języka
8. Metody nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu….
Uczestnik kursu uzyskuje kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki.
Kurs jest organizowany dla osób nie posiadających wykształcenia specjalistycznego do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu.