Widoczny rozwój inwestycji w naszym regionie to wynik pozyskiwania przez coraz większą ilość instytucji unijnych środków. Efektem tego jest oddanie w ostatnim czasie do użytku leśnej drogi pożarowej wykorzystywanej jako dojazd pożarowy nr 9 w Leśnictwie Golczewo.

Dofinansowanie inwestycji Nadleśnictwo Rokita pozyskało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 226, schemat II – wprowadzanie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego lasu.
Wybudowana droga o długości 3009 m umożliwi wprowadzanie mechanizmów zapobiegawczych katastrofom naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych, polegających na udostępnieniu obszarów dla pojazdów mechanicznych jednostek ratowniczo-gaśniczych na wypadek powstania pożaru lasu. Wykonawcą inwestycji była firma STAN-LED ze Stargardu Szczecińskiego. Całe zadanie było realizowane w okresie od 24.07.2010 r. do 30.09.2011 r. Koszt budowy drogi łącznie z realizacją inwestycji oraz dokumentacją projektową i nadzorem inwestorskim wyniósł 1.099.799 zł.
Cała inwestycja zlokalizowana jest w obrębie Gminy Golczewo i tym samym Nadleśnictwa Rokita.

Budowa takich dróg z pewnością zmniejszy ryzyko katastrof naturalnych, ale musimy pamiętać, że bezpieczeństwo w lesie w dużym stopniu zależy od nas samych.

Tekst. UMiG Golczewo