fot. kamienskie.info

fot. kamienskie.info

Zarząd Powiatu zaproponował Radzie przesunięcie w 2014 roku spłaty raty kredytu -324 tys. zł na drugą kadencję, w zamian za obciążenie kamieńskiego Liceum hipoteką. Radni opozycji i koalicji, działając wspólnie na dzisiejszej sesji, zdjęli z porządku obrad projekt uchwały w tej sprawie, wyrażając całkowitą dezaprobatę dla działań Zarządu Powiatu.

Przypomnijmy w Zarządzie Powiatu kierowanym przez Beatę Kiryluk, jest radny Radosław Drozdowicz, Adam Celiński, Edward Arys i Jarosław Kapitan. Zaledwie 3 września na wniosek tego Zarządu podjęto decyzję o emisji obligacji w wys. 6 mln 640 tys. zł, która miała pomóc rządzącym w rozwiązaniu ich problemów finansowych. Wykup obligacji ma się zacząć za 4 lata , tj. od 2017 roku i trwać  do 2025. Już nikt nie potrafi zrozumieć jak można było emitować obligacje i nie zapewnić powiatowi i jego jednostkom podległym spokoju finansowego choćby do końca kadencji.

Zarząd, w uzasadnieniu do projektu uchwały o obciążeniu LO hipoteką, tłumaczył propozycję prolongaty raty kredytu, „trudną sytuacją finansową spowodowaną między innymi zwiększoną liczbą zadań rządowych, bez zabezpieczenia odpowiednich środków na ich realizację, mniejszymi wpływami dochodów od planowanych oraz zobowiązań wymagalnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych podmiotów”.

Zobacz także: Zarząd Powiatu chce zastawić Liceum Ogólnokształcące 

Na dzisiejszej sesji radni usłyszeli zgoła odmienne uzasadnienie z ust skarbnik Ewy Tokarzewskiej:

Z uwagi na to, że chcemy uzyskać prolongatę kredytu w Banku Pocztowym. Uwolni nam ona środki, które pozwolą nam doposażyć jednostki oświatowe. Chodzi o cztery szkoły i sprzęt komputerowy Mamy także zadania nieujęte w budżecie związane z opłatami za gaz, wodę. W związku z powyższym występują dodatkowe zadania. W ZSP w Wolinie wymiana instalacji elektrycznej, remont dachu w Wisełce i LO w Kamieniu Pomorskim, te środki pozwoliłyby na zrealizowanie tych celów.

Według  informacji Skarbnika pieniądze  uzyskane z przesunięcia płatności raty kredytu miałyby być przeznaczone: 200 tys.  na komputery w czterech szkołach, 50 tys. i 35 tys. odpowiednio  na remont dachu w LO kamieńskim i w Centrum w Wisełce, 50 tys. na wymianę instalacji w szkołach w Wolinie i Benicach.

Skarbnik spotkała się z krytyką, zarówno radnych opozycji jak i koalicji.

Rozumiem, że są to potrzeby istotne i nie ma na nie pieniędzy. Ale pytanie jest rzeczowe, sądzi pani, że w 2017 i 2018 roku  sytuacja ekonomiczna będzie lepsza? Skąd później następny zarząd będzie miał brać pieniądze?pytał radny Roman Dorniak Zakładam, że sytuacja będzie trudniejsza. Ja pani współczuje, jak będzie pani to musiała za cztery lata realizować. Przesuwamy kłopot na następców.

Sebastian Mamzer fot. kamienskie.info

Sebastian Mamzer fot. kamienskie.info

Również radny Lech Ziółkowski skrytykował pomysł przesunięcia spłaty raty ale też uzasadnienia tego pomysłu. Poinformował Radę, że przygotowując się do posiedzenia komisji, która miała opiniować materiały sesyjne, zasięgał informacji. Wówczas słyszał, że  nie mając tych pieniędzy powiat  nie zamknie budżetu, bo wskaźniki nie pozwalają, a na dzisiejszej sesji usłyszał, że to na jakieś inne potrzeby remontowe.

Wydźwięk społeczny tego pomysłu był bardzo zły. Chciałem zastawić Starostwo jednak usłyszałem, że nie można tego zrobić. Popieram kolegów z opozycji, trzeba ciąć w wydatkach a nie zastawiać Liceum Ogólnokształcącepodsumował radny Ziółkowski.

Różne koncepcje uzasadnienia uchwały spowodowały iż radni poczuli, że każdy radny ma inną wiedzę na temat budżetu i brakuje rzetelnej informacji.

Pani skarbnik nam tłumaczy, że zwolnione środki będą na to co wymieniła, ale w uzasadnieniu projektu Zarządu mamy zupełnie co innego, m.in. zwiększoną liczbę zadań rządowych. Skąd te rozbieżności, dyskusja jest zupełnie nad czymś innym – mówiła zdziwiona radna Jadwiga Adamowicz

Skarbnik Ewa Tokarzewska przyznała, że nie do końca to zweryfikowała. Członkowie Zarządu milczeli a starosta niewiele miała do powiedzenia.

Również radny Międzyzdrojów Mateusz Flotyński był zdziwiony sytuacją. Przypomniał, że gdy Rada wydawała zgodę na zaciągnięcie obligacji to pani Skarbnik mówiła, że są niezbędne, bo nie będzie można uchwalić budżetu na rok 2014. Dzisiaj radni usłyszeli, że nawet z obligacjami budżet nie spełni jednego wskaźnika.

Teraz wychodzi na to, że te obligacje, które zaciągnęliśmy przesunęły spłatę na naszych następców i w tym wypadku robimy to samo – stwierdził Przewodniczący Rady Mateusz Flotyński.

Wtórował mu Sebastian Mamzer, radny kamieński, który poruszył ten sam wątek, że mimo obligacji budżet nie spełnia parametrów. Jego zdaniem coś zostało źle policzone i niesprawdzone, że dzisiaj Rada znalazła się w takiej sytuacji.

Źle się dzieje w powiecie kamieńskim. Pani skarbnik szafuje nie pieniążkami tylko kredytami stwierdził  radny Dariusz Abramowicz Powiem, krótko, w tej chwili okazuje się, że pan Celiński ma dwa oblicza, krytykował nas za zadłużanie powiatu a robi dokładnie to samo. Najpierw obligacje w wirtualnej przyszłości, teraz przerzucanie kredytów na następców.

Dyskusję podsumował radny Anatol Kołoszuk:

Pani Skarbnik dobrze wie, że obligacje to nie tylko zmiana droższych kredytów na tańsze ale to chwila oddechu dla rządzących bo z tym się wiążą prolongaty. Finanse powiatu toną, chwytamy się brzytwy.

Po przerwie w obradach na wniosek starosty Kiryluk projekt uchwały zdjęto z porządku obrad 11 głosami „za” i 5 „przeciw”.

kamienskie.info