Liceum Ogólnokształcące

27 marca 2014 Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim zostało wyróżnione w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła. Zajęło ono czołowe miejsce wśród wszystkich Liceów w całym powiecie w oparciu o wyniki z egzaminów maturalnych i Edukacyjnej Wartości Dodanej opracowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych.

W związku z tym, że Szkoła w czterech podsumowaniach egzaminów uzyskała bardzo dobre wyniki i wysoką efektywność mierzoną w EWD, miała możliwość wzięcia udziału w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła. Program ten, skierowany jest dla najlepszych Liceów w całej Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych oraz wysoką efektywność mierzoną w EWD. Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom. Szkoła w procesie weryfikacji uzyskała .185. punktów, co oznacza że zakwalifikowała się do Programu jako Szkoła 4 gwiazdkowa ( maksymalna możliwa liczba gwiazdek to : 6 ).

Uczestnictwo w Programie było jednoznaczne z nadaniem szkole Certyfikatu Wiarygodności, który przesyłamy do Państwa w załączeniu.

Szkoła okazała się być Liderem wśród wszystkich Liceów Ogólnokształcących w całym powiecie. Portfolio wszystkich wyróżnionych szkół można zobaczyć na Stronie Internetowej Programu : www.wiarygodna-szkola.pl w zakładce ” Wiarygodne Szkoły ” a także na Facebooku wpisując hasło : ” Wiarygodna Szkoła „

źródło:
Michał Dusza
Biuro Programu Wiarygodna Firma