Grażyna Och

W związku z zamiarem likwidacji i przekształcenia Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Wolinie w filię kamieńskiej Poradni zapisanym w „Programie postępowania naprawczego na lata 2014 – 2016 dla Powiatu Kamieńskiego”, pojawiła się propozycja  przeniesienia Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Wolinie do budynku, w którym obecnie znajduje się wolińska Poradnia. Jednak według dyrektor PUP budynek wymaga kapitalnego remontu i jeżeli miałaby się tam przenieść to tylko w przypadku jego wykonania i zaproponowała likwidację Filii wolińskiej.

Jednak jak udało się nam dowiedzieć Zarząd Powiatu zrezygnował już z pomysłu likwidacji Poradni w Wolinie (co zapewne będzie miało odzwierciedlenie na najbliższej sesji w projekcie uchwały Zarządu Powiatu  zmieniającej Program postępowania naprawczego) i pomysł przeniesienia Filii PUP stał się nieaktualny.

Według dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Grażyny Och powiat kamieński jest jedynym w województwie zachodniopomorskim, który posiada filię. Filii nie posiadają nawet takie powiaty jak świnoujski (potrzeba przeprawy promowej-red.) czy szczeciński (rozległy teren-red.).  Jak poinformowała dyrektor zmieniają się przepisy i Urzędowi przybywa zadań do realizacji. Przewiduje się wzmocnienie indywidualnego podejścia do klientów powiatowych urzędów pracy, które zapewni system profilowania pomocy dla bezrobotnych. Zgodnie z nim każdy bezrobotny będzie indywidualnie prowadzony przez pracownika. Wniosek w Urzędzie będzie mógł być złożony droga elektroniczną, a bezrobotni będą musieli potwierdzać gotowość do podjęcia pracy raz na kwartał. W związku z tym dyrektor widzi potrzebę zwiększenia kadry w Kamieniu Pomorskim kosztem wygaszenia Filii w Wolinie.

Takie zmiany wiązałyby się z potrzebą poprawy warunków lokalowych Powiatowego Urzędu Pracy. Zarząd Powiatu przyjął takie rozwiązanie do rozważenia i wystąpi z nim do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kamieniu Pomorskim, tak by siedzibę Weterynarii przenieść z ul. Topolowej do budynku przy ul Szpitalnej. Dotychczas budynek ten był wystawiany przez powiat do sprzedaży. Niestety bez powodzenia.

kamienskie.info