Jest nam niezwykle miło poinformować, że Gmina Golczewo ma nowego przedstawiciela w Radzie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w Rozwoju”. Został nim Maciej Zieliński. LGD „Partnerstwo w Rozwoju” zostało powołane do życia w 2008 r. w celu efektywnego pozyskiwania i zarządzania środkami Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obszarze gminy Wolin, Golczewo  i Świerzno.

LGD realizowało Lokalną Strategię Rozwoju opracowaną dla swojego obszaru działania. Uczestniczyła w dystrybuowaniu środków w ramach czterech działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz tzw. małe projekty. W marcu 2015r. obszar działania LGD został poszerzony o pozostałe gminy powiatu kamieńskiego. Celem nadrzędnym LGD jest podejmowanie wszelkich inicjatyw na rzecz szeroko rozumianego rozwoju  obszarów wiejskich.

Maciej Zieliński jest golczewskim przedsiębiorcą. Aktywnie uczestniczy w życiu naszej społeczności.  Jest współorganizatorem imprez charytatywnych, działaczem w Zarządzie LKS „Iskra Golczewo”.  Sponsoruje kluby sportowe oraz imprezy okolicznościowe na terenie naszej gminy. Panu Maciejowi gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w działalności w ramach LGD.

UM w Golczewie