zagorski

Marek Zagórski oficjalnie „jedynką” na liście ugrupowania Polska Razem. To kolejny polityk związany z Kamieniem Pomorskim, który kandyduje  do  Parlamentu Europejskiego. „Rzut monetą zdecydował o tym, kto będzie pierwszy” – tak lider Jarosław Gowin skomentował wybór „jedynki” do Europarlamentu na liście swojego ugrupowania Polska Razem. Dziś w Szczecinie zaprezentował też pozostałych kandydatów.

– Decyzja zapadła po tym, jak SKL dołączył do Polski Razem – tłumaczył na dzisiejszej konferencji Jarosław Gowin. Marek Zagórski był Prezesem Stronnictwa Konserwatywno- Ludowego. Inną kandydaturą braną pod uwagę na „jedynkę” był znany szczeciński prawnik Włodzimierz Łyczywek.

Polska Razem w kampanii postawi na sprawy gospodarcze oraz pomoc przedsiębiorcom. Lider ugrupowania w majowych wyborach do europarlamentu liczy na pięć mandatów w skali kraju.

Marek Tadeusz Zagórski urodził się  6 sierpnia 1967 w Kamieniu Pomorskim. W 1993 ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1997 ukończył kurs nowoczesnego zarządzania finansowego we Francuskim Instytucie Zarządzania, w 2001 studium podyplomowe w zakresie bankowości i finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

W latach dziewięćdziesiątych był redaktorem naczelnym tygodnika „Punkt Widzenia”, pracował w Wydawnictwie „Morze i Ziemia” jako kierownik działu kolportażu,  był redaktorem naczelnym telewizji kablowej TV Gryfnet w Szczecinie a także prezesem zarządu Pomorskiej Stacji Radiowej. W 1998 pracował w Urzędzie Miejskim w Szczecinie jako pełnomocnik prezydenta miasta. W 1999 był zastępcą dyrektora zespołu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W latach 1999–2001 kierował gabinetem politycznym ministra rolnictwa i rozwoju wsi Artura Balazsa.

W 2005 podjął pracę jako prezes zarządu spółki „Poręczenia Kredytowe”, a następnie prezes zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Marek Zagórski od 1997 był członkiem Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Jako jego członek w wyborach w 2001 został wybrany na posła z okręgu białostockiego, z listy Platformy Obywatelskiej. Po wyborach nie wszedł do Klubu Parlamentarnego PO, a został członkiem koła parlamentarnego SKL a w 2002 partii SKL-RNP, która rozwiązała się w grudniu 2003. Od 2004 był posłem niezrzeszonym. W 2005 nie ubiegał się o reelekcję.

W maju 2006 roku objął urząd sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po roku złożył dymisję i znalazł się w grupie osób reaktywujących SKL z inicjatywy Artura Balazsa. W 2009  został jego prezesem. W wyborach prezydenckich w 2010 był członkiem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego, a także członkiem zespołu współtworzącego jego program polityczny. W wyborach parlamentarnych w 2011 został kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Senatu w okręgu białostockim. Nie uzyskał mandatu.

1 marca 2014 kierowane przez niego Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe  rozwiązało się, wchodząc w skład Polski Razem Jarosława Gowina. Marek Zagórski jest członkiem zarządu partii. Ponadto objął funkcję szefa sztabu Polski Razem przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

kamienskie.info