Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym ”Samorząd terytorialny – wspólnota mieszkańców”, którego organizatorem jest Gmina Międzyzdroje odbywa się od 2014 roku. Inicjatorką konkursu w naszej gminie była radna Teresa Purgal i własnie pod patronatem Rady Miejskiej w Międzyzdrojach popularyzowana jest wiedza o samorządzie gminnym i Gminie Międzyzdroje, jest to również chęć zainteresowania młodzieży problematyką lokalną, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego oraz zachęcanie młodych ludzi do zaangażowania się w sprawy rozwoju gminy. Dwuetapowy Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu historii przemian samorządowych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, podstawową znajomość aktów prawnych dotyczących samorządów terytorialnych, oraz wiedzę ogólną dotyczącą Gminy Międzyzdroje, powiatu kamieńskiego oraz województwa zachodniopomorskiego.

Dnia 26 maja w międzyzdrojskim Urzędzie Miasta odbył się Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Wzięło w nim udział ośmioro uczniów z naszego gimnazjum. Konkurs składał się z dwóch części. Częścią pierwszą był test pisemny.

Pomimo tego, że test był trudny nasi uczniowe, którzy byli przygotowani pod bacznym okiem Pani Aliny Poskart, doskonale sobie z nim poradzili. Wyniki były bardzo zbliżone do siebie, jednak udało się wyłonić trójkę finalistów, którzy przeszli do drugiego etapu. Były to uczennice klas drugich: Wiktoria Małkińska, Julia Konarzewska oraz Dorota Szubelko.W drugiej części zmierzyły się z odpowiedzią ustną przed komisją składającą się z przewodniczącego Rady Miasta pana Jana Magdy i wiceprzewodniczącego pana Mateusza Bobka. Dziewczyny wykazały się wielką pomysłowością i kreatywnością przy odpowiadaniu na pytania. Walka była bardzo wyrównana, ale po naradach komisji udało się wyłonić zwycięzcę. Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Małkińska.
Gratulacje Wiktoria!!!!

Tamara Starachowska
Gimnazjum nr 1