W najbliższy poniedziałek o godz. 17.30 w świetlicy wiejskiej w Chrząszczewie odbędzie się zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców. Na zebraniu zostanie rozpatrzony postulat podpisany przez 66. mieszkańców Chrząszczewa o odwołanie p. Andrzeja Mikołajczaka mieszkańca Buniewic z funkcji Sołtysa Sołectwa Chrząszczewo.

Sołtys i rada sołecka nienależycie wywiązują się ze swoich statutowych obowiązków, nie interesują się sprawami wsi Chrząszczewo, nie utrzymują kontaktu z mieszkańcami – przekonują wnioskodawcy.

Te zarzuty są wyssane z palca, pan Bogdan Klamborowski, który przegrał w zeszłym roku wybory na Sołtysa, po prostu nie może do dziś pogodzić się z przegraną. Ci państwo co chwilę wysyłają jakieś pisma, chcieli nawet oddzielenia Chrząszczewa od Buniewic, ale nie przychodzili na konsultacje społeczne – tłumaczy Andrzej Mikołajczak Sołtys Sołectwa Chrząszczewo.

Mieszkańcy podejmą decyzję 28 listopada.