Śmietnik fot. Internet

Na odbywających się zebraniach wiejskich urzędnicy dokonują podsumowania działania nowego sytemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Świerzno. Przypomnijmy zmienił się on od 1 lipca 2013 roku. Do końca bieżącego roku gminę obsługuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Kamienia Pomorskiego.

Do  28 lutego do Urzędu Gminy wpłynęło 1239 deklaracji, w których wykazano 3335 osób. Nie są to wszystkie osoby, gdyż  około 800 osób przebywa poza terenem gminy Świerzno. Czyli wnoszą opłatę za odpady tam gdzie przebywają. Od lipca do grudnia 2013 roku wystawiono 507 upomnień, a za styczeń i luty 170. Prawie 80% deklaracji złożono ze wskazaniem stosowania segregacji. 20% zadeklarowało, że nie  będzie segregowało odpadów. Objętych wywozem jest  1186 gospodarstw zamieszkałych.

Od 1 lipca do 28 lutego 2014 łącznie zebrano 315 tys. zł. Od 1 lipca do 1 grudnia 2013 r. zadeklarowano kwotę 240 tys. zł, zrealizowano wpływy na kwotę  220tys. zł. Miesięczna opłata za umowę z PGK Kamień wynosi 8,4 tys. zł, a za wyjazd do Słajsina 240zł za śmieci zmieszane. Według informacji przekazywanej na zebraniach wiejskich przez urzędników gminy opłata  za śmieci powinna być obniżona, natomiast za niesegregowane, opłata wzrośnie. Zmienią się także zasady do opracowania nowej specyfikacji.

W lutym tego roku usunięto 5 dużych  i kilka drobnych wysypisk śmieci usytuowanych wzdłuż dróg, lasów i za różnymi budynkami.  Wykonali to pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie.

Na terenie gminy funkcjonuje PSZOK, jest on czynny w poniedziałki. Wszelkie wywozy, gabarytów, gruzów należy zgłaszać do Pani Edyty Woźniak w Urzędzie Gminy w Świerznie.

kamienskie.info