Urząd Miejski w Golczewie przeprowadza weryfikację liczby mieszkańców zadeklarowanych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Celem działań jest aktualizacja danych dotyczących liczby osób zgłoszonych, jako zamieszkujące pod danym adresem. Powinność ta dotyczy każdej osoby, zamieszkującej na terenie gminy Golczewo bez względu na to, czy i gdzie jest zameldowana. W budynkach wielorodzinnych należy powiadomić administratora ile osób mieszka pod danym adresem.

Wyniki kontroli wykazują, że najczęstszym uchybieniem jest niezgłaszanie wszystkich mieszkańców, w tym dzieci, które również objęte są opłatą. W zabudowie wielorodzinnej często zadeklarowana liczba osób nie jest zgodna ze stanem faktycznym, ale możemy to sprawdzić kontrolując np. zużycie wody. Mamy przypadki, gdy ktoś twierdzi, że w danej nieruchomości nikt nie mieszka a śmieci są tam wystawiane do odbioru. W takich sytuacjach PGK Kamień Pomorski odbiera odpady, jednocześnie powiadamiając o tym Gminę.

Właściciele nieruchomości, na których stwierdzono nieprawidłowości będą wzywani celem złożenia wyjaśnień oraz nowych deklaracji określających stan faktyczny. Warto podkreślić, że złożenie rzetelnej deklaracji nie rodzi żadnych dodatkowych sankcji wobec właściciela nieruchomości, natomiast niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek. Warto zatem samemu uregulować swoje zobowiązania w tym zakresie zanim Urząd zrobi to za nas.

UM w Golczewie