DSCF8212

W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia br. już po raz trzeci , byliśmy świadkami i uczestnikami widowiska pasyjnego przygotowanego przez parafię Golczewo. W ponad godzinnym Theatrum sacrum uczestniczyło prawie 90 osób. Mieszkańcy gminy Golczewo wcielili się w postaci ewangeliczne. Wśród aktorów były całe rodziny, trzy pokolenia golczewian. Scenariusz oparty na przekazie Ewangelistów wzbogacono o spisane przez Klemensa Brentano wizje błogosławionej mistyczki Anny Katarzyny Emmerich przedstawione w książce „Pasja”. Publikacja  ta, w 2003r. stanowiła podstawę scenariusza filmu „Pasja” Mela Gibsona.

DSCF8279

Misterium rozpoczęło się od uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy ,następnie akcja przenosiła się kolejno do Wieczernika, Ogrodu Oliwnego i siedziby Arcykapłana. Byliśmy świadkami sądu u Piłata, kaźni Jezusa i zaparcia się przez Piotra swojego Mistrza.

DSCF8324

Byliśmy pośrodku tych wydarzeń, wiemy, że wiele słów ,które Jezus mówił, było skierowanych bezpośrednio do każdego z nas. Zatarły się granice czasowe, wszystko działo się tu i teraz. Akcja wydarzeń rozgrywała się na kilku scenach, dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji scenografia była wyjątkowo bogata Widowisko zakończyło radosne oratorium Haendla „Mesjasz” i pokaz sztucznych ogni. Organizatorzy dziękują wszystkim ,którzy wsparli realizację tego zamysłu:

DSCF8395

Panu Burmistrzowi Golczewa i Pracownikom Urzędu Miejskiego, Pani Dyrektor i  Nauczycielom Zespołu Szkół Publicznych, Pani Dyrektor i Pracownikom  Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Panu Kierownikowi i Pracownikom Zakładu Usług Publicznych, Pracownikom Ochotniczej Straży Pożarnej, Fundatorom i wykonawcom kostiumów, sponsorowi pokazu ogni sztucznych, grupie radnych, katechetom i piekarni „Ostrowski” za bochen chleba „Pasja” do podziału dla wszystkich mieszkańców. W szczególny sposób dziękujemy aktorom biorącym udział w  Misterium oraz operatorowi światła i dźwięku panu Grzegorzowi Wojewodzie.

DSCF8419

Cieszy fakt, że tylu ludzi dobrej woli zjednoczyło się we wspólnotowym działaniu , oprócz aktorów-amatorów zaangażowany  był niemały  sztab ludzi o różnych umiejętnościach  i możliwościach . Tej nocy widocznie Niebo nam sprzyjało, pogoda dopisała i mieszkańcy  przybyli licznie na widowisko pasyjne. Mimo pewnych niedociągnięć –nie jesteśmy profesjonalistami-cieszymy się ,że  wspólnie przygotowywaliśmy się do Świąt Wielkiej Nocy .Życzymy wszystkim radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

źródło:
Organizatorzy