Starostwo Powiatowe

Obecna Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa Beata Łapaj zrezygnowała z pracy w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Starosta ogłosiła konkurs na wolne stanowisko kierownicze.

Wymaganie niezbędne dla kandydatów to wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne, techniczne, wskazane studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami. Co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku urzędniczym. Naczelnik Wydziału w swoim zakresie ma gospodarowanie mieniem powiatu i Skarbu Państwa. Nadzór nad pracownikami Wydziału. Dokumenty można składać w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim do 25 kwietnia do godz. 14.

Logo PDF

 

Kliknij aby zobaczyć pełną treść ogłoszenia

 

kamienskie.info