Dokument fot. kamienskie.info

Dokument dotyczący rozszerzenia strefy, najpóźniej 28 lutego trafi pod obrady Rady Ministrów fot. kamienskie.info

Jak poinformowała nas Grażyna Mazur, Dyrektor Biura Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomiczna, najpóźniej do 28 lutego pod obrady Rady Ministrów trafi projekt rozporządzenia w sprawie zmiany granic i objęcia Kamienia Pomorskiego strefą. Urzędnicy ministerialni szacują, że przy nakładach inwestycyjnych rzędu 378 mln zł, na kamieńskiej podstrefie może powstać 1613 nowych miejsc pracy.

Zgodnie z projektem dokumentu podstrefa ekonomiczna w Kamieniu Pomorskim będzie składać się z trzech kompleksów w obrębie ewidencyjnym Miłachowo o powierzchni 44,8 hektara. Grunty, na których ma zostać utworzona Strefa należą do Skarbu Państwa w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej.

Na barki gminy spadnie sfinansowanie przyłączy wodociągowych z ulicy Wolińskiej i Szczecińskiej oraz kanalizacyjnych z oczyszczalni w Mokrawicy, których szacunkowy koszt wyniesie łącznie 1 mln 75 tys. zł. Zgodnie z rozporządzeniem przyłącza gazowe i energetyczne mają zostać doprowadzone przez operatorów ENEA, GAZ ENERGIA.

Jak czytamy w dokumencie sporządzonym dla Prezesa Rady Ministrów, grunty zaliczane są przez Agencję Nieruchomości Rolnych do szczególnie atrakcyjnych inwestycyjnie. Grunt zostanie wydany 30 sierpnia 2014 roku. ANR nie posiada jego wyceny, jednak szacuje się, że cena 1 metra kwadratowego wyniesie 37 zł.

kamienskie.info