Paweł Piskorski

W trakcie swojej wizyty w Kamieniu Pomorskim, na krótka rozmowę z naszą redakcją zgodził się Paweł Piskorski, kandydat do europarlamentu w zbliżających się wyborach, lider listy Europa Plus – Twój Ruch z naszego okręgu.

W powiecie kamieńskim od 4 lat nieudolne rządy sprawuje Beata Kiryluk (Platforma Obywatelska). To miała być rewolucja, Starosta z Platformy Obywatelskiej zapowiadała, że wie jak wyprowadzić Powiat z trudnej sytuacji finansowej. Jedno co sprawnie udało jej się zrobić to zapewnić prace znajomemu, oraz uzyskać wynagrodzenie na poziomie Prezydenta Warszawy. Przez cały ten okres mieliśmy do czynienia jedynie z szeregiem kompromitujących wpadek. Mimo docierających sygnałów do przedstawicieli władz wojewódzkich PO, Ci woleli milczeć, zamiast podjąć zdecydowane kroki i przyznać się do porażki. Był Pan kiedyś członkiem PO, czy to standardowe działania, cechujące tą partię? Jaką receptę ma na tego typu patologię ma Europa Plus Twój Ruch?

Paweł Piskorski: Z rozczarowaniem obserwują ewolucję, jaką przeszła Platforma od czasów, kiedy byłem nie tylko jej członkiem ale także jednym z założycieli. Dziś Platforma jest zaprzeczeniem tego, czym była na początku swojego istnienia. Stała się całkowicie bezideową partią władzy, którą spajają wyłącznie stanowiska na masową skalę. Nepotyzm i kolesiostwo stały się niestety znakami firmowymi Platformy i nie jest problem występujący tylko w Kameniu Pomorskim. Dziesiątki przykładów takich gorszących praktyk władz z nominacji PO codziennie pojawia się bardzo wiele. W moim przekonaniu nie ma lepszego sposobu na walkę z takimi patologiami, jak społeczna kontrola władz. Pierwszorzędną rolę mają tu oczywiście do odegrania lokalne media.

Czy dostrzega Pan problem nieracjonalnego wydatkowania środków z funduszy europejskich. Obecnie odbywa się to wedle zasady, iż niezależnie od potrzeb, każdy aplikuje o to, co jest dostępne a nie potrzebne dla danej gminy. Przykładem tego są środki z PROW zarządzane przez Marszałka Województwa. Ilość świetlic rośnie w zatrważającym tempie, szczególnie teraz w okresie przedwyborczym. Następnie są one zamykane na długie miesiące, bo gmin nie stać na utrzymanie obiektów (ogrzewanie, wynagrodzenie dla świetlicowego, wyposażenie). Efektem tego podając przykłady z lokalnego podwórka, jest kamieńska marina na 247 miejsc postojowych, która faktycznie prezentuje się efektownie, jednak nigdy nie będzie w stanie zapełnić się po brzegi, ze względu na megalomanię, która towarzyszyła komuś na etapie projektowania. (Dla porównania marina w Sopocie ma 103 miejsca postojowe.) Kolejnym przykładem może być świetlica wiejska w położonej kilka kilometrów od Kamienia Pomorskiego w wiosce Rozwarowo. Wybudowano obiekt za ponad 700 tys. złotych, pokryty strzechą w wiosce liczącej 67 mieszkańców, znajdującej się niemalże w środku lasu, z fatalną infrastrukturą drogową. Czy środki przeznaczone na szlak żeglarski zostały dobrze spożytkowane? Czy wydatkowałby je Pan inaczej? (Wartość projektu to ponad 93 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 35 mln zł).

Paweł Piskorski: Fundusze europejskie to oczywiście olbrzymia szansa dla naszego kraju. Wszędzie dookoła widzimy jak wiele zmienia się w Polsce na lepsze dzięki inwestycjom realizowanym przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. Problemem, na który słusznie zwraca Pan uwagę jest jednak to, że władze lokalne wydają te środki na przedsięwzięcia nieprzemyślane, obliczone tylko na krótkotrwały efekt przedwyborczy, które w dłuższej perspektywie nie tylko nie będą atutem lokalnej społeczności, ale będą obciążeniem dla lokalnego budżetu. Sprawa sposobu wykorzystania środków europejskich jest tym ważniejsza, że będziemy je otrzymywać w tak dużej skali jeszcze tylko przez kilka lat. Dlatego decyzje o tym jak są one wydawane teraz są absolutnie kluczowe i będą decydować o kondycji polskiej gospodarki przez wiele następnych lat. Tym bardziej powinniśmy wydawać te środki tak, aby procentowały w przyszłości, a nie były tylko „przejadane” na być może efektowne, ale zupełnie nieefektywne projekty.

Czy uważa Pan, że środki finansowe przeznaczone na walkę z bezrobociem w powiatach są rozdysponowywane racjonalnie? Czy przejadane je na pseudokonferencjach, szkoleniach, odnosi założony cel? Czy uważa Pan, że przejęcie przez samorządy UP były zasadne i przyniosły korzyści, czy nie należy wrócić do systemu urzędów pracy sprzed 2000 roku?

Bezrobocie jest ciągle niestety w Polsce bardzo poważnym problemem społecznym. Szczególnie tutaj, na Pomorzu Zachodnim, skala tego zjawisko jest wyjątkowo niepokojąca. Dlatego aktywna walka z bezrobociem ma tu znaczenie pierwszorzędne. Nowe miejsca pracy tworzą oczywiście przede wszystkim przedsiębiorcy i dlatego tak ważne jest, aby mieli zapewnione dogodne warunki prowadzenia biznesu i nie byli traktowani przez urzędników jak intruzi. Jednak i państwo ma pewne instrumenty zwalczania bezrobocia, które może i powinno wykorzystywać. Musi być to jednak działanie aktywne, nowoczesne i skuteczne. Przy obecnym systemie działania urzędów pracy jest to niemożliwe, dlatego konieczne są pilne i głębokie zmiany.

Jak pan ocenia działanie ustawy antykorupcyjnej tzw. „czyste ręce”? Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne zupełnie nie działa w naszym powiecie, jest fikcją. Prezesi spółek nie składają oświadczeń majątkowych. Nie ponoszą z tego tytułu żadnych konsekwencji. Akceptują to wszystkie służby odpowiedzialne za analizę oświadczeń, oraz służby nadzorujące działania organów samorządowych (wojewoda, RIO, i inne). Przykładem tego jest prezes gminnej spółki w Kamieniu Pomorskim. Był prezesem i prowadził działalność gospodarczą, czego zabrania ustawa, był członkiem rady nadzorczej czego zabrania ustawa, był dyrektorem jednostki samorządowej w Kołbaskowie i prowadził działalność, czego zabrania ustawa. Wiedziały o tym władze samorządowe i niereagowały gdyż ustawa mówi, że do urzędu kontroli skarbowej składa się informacje o łamaniu ustawy gdy ktoś podaje nieprawdę a on pisał prawdę w oświadczeniu albo go nie składał. Za karę został odwołany i powołany tego samego dnia na to samo stanowisko, co jest skandalem w oczach obywateli.

Niestety wojewodowie, którzy powinni stać na straży przestrzegania prawa są bardziej funkcjonariuszami partyjnymi niż urzędnikami państwowymi. Dlatego w praktyce ich działania interes partyjny przedkładany jest często nad publicznym. Z podobnymi przypadkami mamy niestety do czynienia w całej Polsce. Pokazuje to dobitnie jak bardzo zdegenerowana i zepsuta jest władza Platformy Obywatelskiej.

Jak chciałby Pan przekonać mieszkańców powiatu kamieńskiego do oddania głosu na Pana i listę Europa Plus Twój Ruch w zbliżających się wyborach?

Wszystkie nasze doświadczenia pokazują, że pogłębianie integracji europejskiej leży w interesie naszego kraju. Koalicja Europa Plus Twój Ruch jest bez wątpienia najbardziej proeuropejską formacją spośród wszystkich ubiegających się o poparcie wyborców. Potrzebujemy więcej Europy, więcej europejskich standardów w każdej dziedzinie. Dla przedsiębiorców więcej swobody w działaniu i mniej opresyjnego państwa, które czyha na najmniejszy ich błąd. Dla pacjentów możliwość bezpłatnego leczenia za granicą. Dla wszystkich więcej Europy to lepsze rozwiązania komunikacyjne, czyli budowa nowych dróg i autostrad. Wszystko to ma bezpośredni wpływ na nasze codziennie życie. Tym bardziej warto oddać głos na Europę Plus Twój Ruch.

Nie ma co ukrywać, jest Pan o wiele bardziej związany z Warszawą niż naszym regionem. Nie boi się Pan, że przylgnie do Pana metka politycznego spadochroniarza?

Ta obawa byłaby być może zasadna gdybym kandydował tutaj w wyborach samorządowych. W wyborach do Parlamentu Europejskiego, szczególnie w warunkach tak dużego okręgu rozciągającego się od Koszalina po Zieloną Górę wyborcy nie będą przecież głosować na sąsiada ale na kompetentnego polityka, który będzie skutecznie reprezentował Polskę na forum europejskim. Byłem już posłem do Parlamentu Europejskiego i mam doświadczenie niezbędne do tego, aby zamiast uczyć się polityki europejskiej od razu przystąpić do pracy. Pracy skutecznej, z której wyborcy będą mieli pożytek.

Dziękuję za rozmowę.

————————————————————————–

Wywiad z Pawłem Piskorskim, jak wszystkie wywiady przeprowadzone do tej pory i opublikowane na łamach portalu kamienskie.info jest pozbawiony możliwości dodawania komentarzy.

Kliknij —-> TUTAJ <—- aby przeczytać inne wywiady opublikowane na kamienskie.info