Informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, iż Zarząd Powiatu zamierza zlikwidować Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wolinie. Pracownicy Poradni o całej sprawie dowiedzieli się z internetu. Już na Komisji Oświaty i Kultury uchwała nie była rozpatrywana. Poinformowano radnych, że zostanie zdjęta z porządku obrad sesji. Wczoraj na Sesji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim został złożony wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego likwidacji placówki. W uzasadnieniu poinformowano iż planowane są zmiany w systemie oświaty, które nałożą na powiaty obowiązek tworzenia centrów rozwoju edukacji, które mają powstać na bazie istniejących poradni, bibliotek, placówek doskonalenia zawodowego. W związku z planowanymi zmianami Zarząd poczuł potrzebę ponownej, dogłębnej analizy.

W poniedziałek, tj. 21 listopada, w dniu dostarczania radnym materiałów na sesję wraz z projektem uchwały o likwidacji jednostki i w dniu umieszczania ich w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, Zarząd widać nie wiedział, że nadchodzą zmiany w systemie oświaty.

Rodzice dzieci z gminy Wolin i Międzydroje mogą spać spokojnie, placówka nie zostanie zlikwidowana.