Pierwsza Sesja Rady Miejskiej (4)

Członkowie Klubu Radnych „Forum Obywatelskie” z Międzyzdrojów zaproponowali, aby w latach 2015-2018 utrzymać na obowiązującym poziomie podatki oraz opłaty lokalne.

Chodzi m.in. o podatek od nieruchomości, opłatę targową, opłatę miejscową, opłatę z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, podatek od środków transportowych z zastrzeżeniem dostosowania stawki do wartości minimalnej określonej przez Ministra Finansów, a także zachowanie istniejących stawek za najem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz stawek za dostarczanie wody i odbiór ścieków.

Członkami nowego klubu zostało dziewięciu radnych, wspierających urzędującego burmistrza Międzyzdrojów – Leszka Dorosza.

kamienskie.info / źródło: Henryk Nogala