ośrodek spa

Miał być ośrodek na 240 miejsc, centrum biznesowe z 4 salami konferencyjnymi, sala widowiskowa, kino i scena a skończyło się jedynie na obietnicach. Do biura Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wpłynęło pismo właścicieli Sandra Spa, informujące, że spółka nie wybuduje obiektu SPA na terenie Gminy. Firmie nie udało się uzyskać kredytu.

Pierwsze informacje na temat powstania ośrodka wypoczynkowego pojawiły się na sesji Rady Miejskiej w marcu.

Właściciel tej firmy był u nas na rozmowach i jesteśmy umówieni, że inwestycja może powstać u nas – poinformował podczas marcowej sesji Leszek Dorosz – Umówiliśmy się w ten sposób, że zaproponuję wysokiej Radzie zmianę stanowiska, ze sprzedaży na dzierżawę. Gmina miałaby zysk z dzierżawy a także z podatków od nieruchomości i innych zobowiązań.

Zgodnie z zapowiedziami miesiąc później radni spełnili oczekiwania potencjalnego inwestora i wyrazili zgodę na 60-letnią dzierżawę dla firmy Sandra Medical SPA.

fot. Wyspiarz Niebieski

– Wszystkie te planowane inwestycje będą umieszczone jako integralna część umowy. Więc realizując to zadanie dzierżawca musi wywiązać się ze swoich zobowiązań. Inwestycja miałaby się rozpocząć w przeciągu 24 miesięcy od podpisania umowy dzierżawy. Prace ziemne w 2014r., prace budowlane w 2015r. Cały kompleks musi powstać nie później niż 60 miesięcy od rozpoczęcia prac budowlanych pod rygorem rozwiązania umowy – tłumaczył miesiąc później podczas sesji Leszek Dorosz – Drugim naszym warunkiem jest założenie przez inwestora spółki córki, zarejestrowanej w Międzyzdrojach, która gwarantowałaby nam wpływy z podatku PIT i CiT.

Kompleks miał zagwarantować 120 miejsc pracy, wpływy z podatków na poziomie 1,1mln zł rocznie oraz wpływy z opłaty klimatycznej za 300 osób dziennie.

kamienskie.info