ZGM

Mimo informacji, która padała na jednej z komisji Rady, iż jest chętny na nabycie nieruchomości po byłym ZGM, przy ulicy Wilków Morskich w Kamieniu Pomorskim nikt nie zdecydował się na udział w dzisiejszym przetargu.

Nieruchomość jest zabudowana czterema budynkami: o powierzchni zabudowy 3 m2 – jednokondygnacyjny, dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 582 m2, oraz dwa jednokondygnacyjne o powierzchni zabudowy 16 m2 i 52 m2. Część nieruchomości – lokal użytkowy jest przedmiotem umowy najmu zawartej na czas określony – do 19.08.2014 r.

Andrzej Jędrzejewski podczas jednej z komisji poinformował radnych o istnieniu konkretnego inwestora strategicznego, zewnętrznego ale połączonego z kamieńskim biznesem zainteresowanego kupnem. Według informacji zastępcy burmistrza na terenie byłego ZGM miałaby być prowadzona działalność gospodarcza polegająca na produkcji rolek do małych mechanizmów meblowych.

Jak się dzisiaj okazało chętnych na nabycie nieruchomości po byłym ZGM, przy ulicy Wilków Morskich w Kamieniu Pomorskim nie było. Nikt nie zdecydował się wpłacić 80 tys. zł wadium i wziąć udział w przetargu ustnym. Cena wywoławcza wynosiła 800 tys. zł.

Zgodnie ustawą o gospodarce nieruchomościami, jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg, w którym właściwy organ może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.

W pierwszym przetargu burmistrz ustalił cenę wywoławczą w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości, gdyż tego wymaga prawo. Natomiast w drugim przetargu cenę wywoławczą będzie mógł ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości. Może też zrezygnować z przetargu uznając wniosek radnych Klubu „Nasza Gmina” za słuszny, by nieruchomość została w zasobie gminy i została przekazana spółce gminnej Marina.

Zobacz także: Burmistrz chce sprzedać teren po byłym ZGM. Radni apelują o opamiętanie  

Bardzo się cieszę z takiego obrotu sprawy. Będziemy w dalszym ciągu przekonywać burmistrza, aby przekazał część nieruchomości spółce Marina na potrzeby sezonowania jachtów, natomiast budynek po byłym ZGM, Kamieńskiemu Domowi Kultury na potrzeby zapowiadanego Regionalnego Centrum Kulturypowiedział w rozmowie z redakcją radny Stanisław Kuryłło.

kamienskie.info