Karpiński

Nie wpłynęła żadna oferta w konkursie na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kamieniu Pomorskim. Bronisław Karpiński w trakcie sesji zapewniał, że zrobiono wszystko co możliwe, a konkurs był ogłoszony w prasie ogólnopolskiej. Nabór zostanie ponowiony, choć jak poinformował burmistrz, możliwe, iż zostanie zmieniona formuła i poszukiwany będzie nie kandydat na dyrektora a menadżer.

Szkoła ma rozpocząć swoją działalność od 1 września 2014 roku. Nauka w państwowej szkole muzycznej będzie bezpłatna. Przedział wiekowy uczniów może się wahać od 5 do 16 roku życia. Zajęcia będą odbywałby się w godzinach popołudniowych. Podczas jednej z ostatnich sesji dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty zapewniał, iż jest już zapewniona kadra do planowanej placówki.

W pierwszym roku swojej działalności Szkoła kształciłaby uczniów w specjalności gry na fortepianie, akordeonie, flecie, gitarze, skrzypach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie czy perkusji.

kamienskie.info