fot Czytelnik

fot Czytelnik

Od Orkanu Ksawery minęło już prawie dwa tygodnie, ale stara trasa S3 nadal nie jest uprzątnięta. Na prawie całej długości drogi od Parłówka do Ostromic leżą konary, kołki i gałęzie na poboczach ulicy. Grube, 30-40 cm sosny poprzewracane, wiszą na innych drzewach bezpośrednio nad jezdnią. Nawet niewielki wiatr może spowodować tragedię, gdy spadające drzewo natrafi na przejeżdżający samochód. Ponadto, na całym odcinku drogi, na tzw. pasie awaryjnym zalega, miejscami nawet 10 cm warstwa „ściółki” oraz śmieci, które nazbierały się od otworzenia obwodnicy. Opisana droga jest nie tylko mało estetyczna ale stwarza wiele niebezpieczeństw dla kierowców. Rowy zdążyły już pozarastać a zalegające śmieci spowodowały ich niedrożność.

Droga ta po wybudowaniu obwodnicy została skreślona z listy dróg krajowych, nie  została jednak drogą gminną. Stała się bezpańską. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  zrzekła się „władzy” nad drogą, natomiast Gmina Wolin uchyla się od jej przyjęcia.  Nadchodzi trudny czas zimy. W okresie zimowym z jej przejezdnością drogi jest różnie. Zalegają zaspy oraz bryły śniegowo-lodowe. Jej nieprzejezdność zmusza mieszkańców do omijanie tej drogi, niezgodnie z przepisami. Wyjeżdżając pod prąd wjazdem od strony Brzozowa lub pod zakaz skrętu w lewo z drogi wyjazdowej na Szczecin.

fot Czytelnik

fot Czytelnik

Jest odgórne zalecenie, aby iść w kierunku przejmowania tego typu dróg. Mamy związane ręce, czekamy na ruch Powiatu w tej sprawie. To Pani Starosta jako jednoosobowy reprezentant Skarbu Państwa może sprawić, że będziemy zajmować się tą drogą. Ta sprawa jest bardzo ważna chociażby w kwestii zimowego odśnieżaniapowiedział w rozmowie z naszą redakcją Stanisław Łaszcz, sekretarz gminy.

fot Czytelnik

fot Czytelnik

Zdaniem mieszkańców drogi w Ostromicach nigdy nie były odśnieżane. Odśnieżają je oni sami, własnym sprzętem i na własny koszt- a powinna zająć się tym gmina. Jednak sama dawna „trójka” była przejezdna.

kamienskie.info