Guranowski

Po wielu naszych artykułach o nieprawidłowościach w realizacji umów dotyczących wykonywania zadań publicznych na terenie Kamienia Pomorskiego, zawieranych w drodze konkursu, przez burmistrza Bronisława Karpińskiego ze Spółdzielnią Socjalną „Warcisław”, burmistrz postanowił zlecić wykonywanie większości tych zadań w 2014 roku w drodze przetargu.

Po przetargu zaskoczenia nie ma. Najkorzystniejszą i jedyną ofertę na wykonywanie usług złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., de facto wykonujące te usługi jako nielegalny podwykonawca w latach wcześniejszych. PGK zaoferował wykonanie zadań publicznych za cenę – 699 300.00 zł. Zadanie ma być wykonywane od 1 stycznia 2014 roku do 30 września.

Przedmiotem umowy będzie świadczenie usług komunalnych na terenach publicznych Kamienia Pomorskiego obejmujących łącznie następujące zadania:

utrzymanie i zagospodarowanie zieleni miejskiej i cmentarzy w Kamieniu Pomorskim;

– utrzymanie w czystości terenów publicznych na terenie miasta Kamień Pomorski;

– zimowe utrzymanie ulic i ciągów pieszo jezdnych w mieście Kamień Pomorski oraz w niektórych rejonach wiejskich Gminy Kamień Pomorski.

Przypomnijmy Spółdzielnia Socjalna „Warcisław” powstała w 2010 roku. Od tego czasu do końca bieżącego roku miała umowy na realizację zadań publicznych. W roku 2013 burmistrz Karpiński powierzył Spółdzielni realizację 3 dużych umów  dotyczących wykonania zadań publicznych. Pierwsza to umowa na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Pomorski na kwotę 446 tysięcy złotych. Druga umowa na prowadzenie punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów, na kwotę 305 tysięcy złotych. Trzecia umowa dotyczyła utrzymania zieleni na terenie miasta Kamień Pomorski na kwotę 240 tysięcy złotych.

To niemałe pieniądze, które otrzymała licząca kilku członków Spółdzielnia. Łączna kwota na realizację wymienionych zadań to 991 tys. zł. tylko w mijającym roku budżetowym.

Dodatkowo na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski w latach 2013 – 2015 burmistrz Kamienia Pomorskiego podpisał umowę z Kamieńską Spółdzielnią Socjalną „Warcisław” na kwotę 200 tys. zł. Wygląda na to, że umowa została wypowiedziana Warcisławowi.

Według obowiązkowych sprawozdań składanych od 3 lat w Urzędzie Miejskim przez Spółdzielnię, prace wynikające z umów były wykonywane przez Spółkę z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim. Urzędnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem iż poszczególne zadania wykonywał podwykonawca do tego uprawniony.

Zobacz także: Nielegalny „związek partnerski” PGK – Warcisław. W sprawozdaniach ze współpracy kwiaty w grudniu, VAT w VI kwartale 

Jak wiemy Spółka z o.o. PGK w Kamieniu nie jest spółką non profit, co wykluczało ją z grupy podmiotów uprawnionych do działania jako podwykonawca Spółdzielni Socjalnej „Warcisław”.

Kwota ze wszystkich 8 umów, którą w ramach realizacji zadań publicznych uzyskała Spółdzielnia „Warcisław” w latach 2010 – 2012 to 1 mln 860 tysięcy. Z tego, według sprawozdań, 1 mln 344 tysiące trafiły do Spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Zobacz także: Spór o legalność działań „Warcisława” i burmistrza. Radny Kuryłło: „10 taczek, dwie kosiarki i stajecie do konkursu na odśnieżanie”. Zobacz film!  

Przypomnijmy do 30 czerwca 2012 roku członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni „Warcisław” był prezes PGK Adrian Guranowski. Zrezygnował dopiero po naszym artykule o tym, iż nie składa oświadczeń majątkowych jako prezes gminnej spółki oraz o pełnieniu jednocześnie dwóch funkcji: prezesa PGK w Kamieniu i Dyrektora PGK w Kołbaskowie.

Po wezwaniu przez wojewodę zachodniopomorskiego Guranowski musiał odejść z funkcji w PGK Kołbaskowo oraz został odwołany z Prezesa PGK w Kamieniu. Burmistrz jednak nie widział w tym nic złego i Guranowski został w dniu odwołania powołany na nowo. Nadal nie składa oświadczeń, gdyż jak poinformował na zastępca burmistrza Jędrzejewski spółka PGK zdaniem rządzących nie jest gminna. Sprawę bada Prokuratura w Szczecinie.

kamienskie.info