IMG_8968

Jak co roku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodził Światowy Dzień Inwalidy. Koła z terenu gminy Świerzno obchodziły tę uroczystość odbyła się 26 kwietnia 2014 r.  w Kaleniu w świetlicy wiejskiej.  Święto to ustanowione jest żeby pamiętać, że wśród nas są osoby niepełnosprawne lub chore, które są wykluczone społecznie.  – Organizując tę uroczystość naszym celem było dotarcie do jak największego kręgu społeczeństwa i informowanie, że każda osoba niepełnosprawna posiada takie same prawa i obowiązki, z jakich korzystają inni członkowie społeczeństwa. Uczestniczą w życiu społecznym na zasadach pełnoprawnych członków i mogą przyczyniać się do jego rozwoju, jeśli tylko dana im będzie taka szansa – powiedział Wójt Gminy Świerzno Krzysztof Atras.

IMG_8987

Pan Janusz Licht Prezes PZERiI w Świerznie dodał, że osoba niepełnosprawna powinna korzystać z pełnego równouprawnienia. Ma prawo do wolności i bezpieczeństwa, prawo do swobody poruszania się i do niezależnego życia, prawo do zdrowia, pracy i edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

IMG_9037

Udział w uroczystości wzięli: Ks. Tomasz Stroynowski, Wicestarosta Radosław Drozdowicz, Wójt Gminy Krzysztof Atras, Sekretarz Gminy Emilia Szczeblewska oraz emeryci, renciści i inwalidzi z terenu naszej Gminy. Poczęstunek dla zebranych gości przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kalenia.

Źródło:
PZERiI Koło Terenowe w Świerznie