Bronisław Karpiński

Jak udało się nieoficjalnie ustalić naszej redakcji Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wydała negatywną opinię do przygotowanego przez ustępującego burmistrza projektu budżetu gminy na 2015 rok. Powodem ma być przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań który w przypadku Kamienia Pomorskiego w przyszłym roku ma wynosić 9,05% przy normie wynoszącej 1,57%.

Dochody przyszłorocznego budżetu Gminy Kamień Pomorski mają wynieść 44.406.059,00 zł natomiast wydatki 41.687.299,00 zł. W budżecie zaplanowana została nadwyżka budżetu w kwocie 2.718.760,00 zł, która zostanie przeznaczona na: spłatę rat kredytów w kwocie 2.094.760,00 zł oraz spłatę rat pożyczek w kwocie 624.000,00 zł.

Rok temu podczas uchwalania budżetu ostrzegałem o tym, że znajdujemy się na granicy przekroczenia wskaźników i przy dalszym wydatkowaniu środków w takim tempie jak było to robione będziemy mieli problemy z budżetem w 2015 roku. Radni koalicji na czele z panem Burmistrzem nie słuchali i dziś mamy tego efekty. Będziemy to wymagało zmian budżetu przedstawionego przez Bronisława Karpińskiego. Jakie to będą zmiany? To się okaże dopiero po dokładnej analizie dokumentówpowiedział w rozmowie z naszą redakcją przewodniczący Jacek Golusda.

Wysokość zadłużenia gminy Kamień Pomorski na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosiła ponad 27 mln zł bez kosztów tego długu, czyli odsetek. Łącznie zadłużenie wynosiło ponad 30 mln zł.

kamienskie.info