10385589_813951818638707_7561046941585127387_n

Podobnie jak w latach ubiegłych w czasie trwania Festiwalu Słowian i Wikingów realizowane były filmy o tematyce wczesnośredniowiecznej. Po raz pierwszy gościliśmy telewizję rosyjską. Ekipa Cinemalora kręciła zdjęcia do filmu „Kniaź Władimir”. Realizowany był także film na zlecenie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego będący elementem kampanii promującej turystykę na Pomorzu Zachodnim.

1661185_813950625305493_6823253992559601455_n

Kolejne dwa filmy to produkcja angielskiej telewizji Fact TV UK o wikingach oraz polski film produkowany przez Krzysztofa Dziewiątkowskiego – garncarza, o wykorzystywaniu gliny we wczesnym średniowieczu. Każdy kręcony w Centrum Słowian i Wikingów film jest ogromną promocją nie tylko dla samego skansenu, ale także dla całego Wolina i promocji jest historii.

Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów