DSCN0037mniejsze

Czyli wszystko jest tak, jak powinno, ponieważ sprawa dotyczy budowy rekonstrukcji nabrzeża historycznego w Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie. Powstały trzy rodzaje konstrukcji portowych: palisadowa, plecionkowa i międzysłupowa z okresu wczesnego średniowiecza. Budowane były na podstawie badań archeologicznych z terenu Wolina i pokazują różnorodność konstrukcyjną stosowaną na przestrzeni wieków IX – XI. Nabrzeże to jest kolejnym elementem projektu rozbudowy wolińskiego skansenu i będzie ciekawym uzupełnieniem jego oferty turystycznej.

Budowa nabrzeża realizowana była w ramach projektów zgłoszonych do Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” i współfinansowana została przez Unię Europejską, za środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Centrum Słowian i Wikingów