Woda fot. Internet

W Dziwnowie Samorządowy Zakład Budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na najbliższej sesji radni podejmą uchwałę o wysokości obowiązujących stawek za wodę i ścieki od 1 lutego 2014 do 31 stycznia 2015.

Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków oraz sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będą nadal stosowane różne ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców za dostarczoną wodę i ceny za odprowadzone ścieki.

Na wysokość przewidywalnych kosztów największy wpływ miały koszty zużycia energii elektrycznej, podatku od nieruchomości,- zakupu niezbędnych materiałów i usług obcych, w tym remontowych, opłat środowiskowych.

Taryfy dla poszczególnych grup taryfowych odbiorców zawierają ceny wyrażone za 1m3 dostarczonej wody, ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków, stawki opłat abonamentowych (stałe) pobieranych raz  w miesiącu niezależnie od ilości dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków.

Cenę wody z ujęcia Kołczewo i Strzeżewo planuje się podwyższyć w stosunku do ubiegłorocznej ceny o 0,15 zł i ma wynosić – 3,73 zł netto za 1m³ dostarczonej wody. Cenę ścieków w stosunku do ubiegłorocznej ceny planuje się podwyższy o 0,41 zł i ma wynosić- 4,98 zł netto za 1m³ odebranych ścieków.

Razem cena netto za 1m³ wody i ścieków będzie wynosić: (3,73 + 4,98)  = 8,71 zł/m³ (9,40 zł brutto), co daje wzrost do ubiegłorocznej  ceny o  6,87%

Cenę wody z ujęcia Łukęcin w stosunku do ubiegłorocznej ceny planuje się podwyższyć o 0,14 zł i będzie wynosić – 3.36 zł netto za 1m³ dostarczonej wody.

Cenę ścieków w miejscowości Łukęcin w stosunku do ubiegłorocznej ceny planuje się podwyższyć o 0,25 zł i będzie wynosić – 6,10 zł netto za 1m³

Razem cena netto za 1m³ wody i ścieków ma wynosić 9,46 zł/m³ ( 10.21 zł brutto), co daje wzrost ceny o 4,3% .

Stawka opłaty abonamentowej, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego ma być następująca: wodomierze główne- 5,43 zł netto/m-c (5.86 zł brutto), podwodomierze – bez opłaty.

Przykładowe obliczenia opłat po podwyżce:

Dla gospodarstwa domowego przy miesięcznym zużyciu wody i kanalizacji: 10,0 m³, opłata wyniesie 87,10 zł  netto + 5,43 zł netto za wodomierz.

Dla gospodarstwa domowego w m. Łukęcin przy miesięcznym zużyciu wody i kanalizacji: 10,0 m³, opłata wyniesie 94,60 zł netto + 5,43 zł netto za wodomierz.

Dla porównania w sąsiednich gminach w 2013 roku stawki wyglądały następująco:

Wyszczególnienie Woda Ścieki Abonament
gmina Rewal 3,96 6.04 5,90
gmina Kamień Pomorski 3.47 5.86 5,25
gmina Międzyzdroje 3.51 5.07 x
gmina Wolin 3.63 6.44 5,50
gmina Dziwnów 3,58 4.57 3.98
miejscowość Łukecin 3.22 5.85 3.98

kamienskie.info