Marek Maślak

Marek Maślak kierownik Zakładu Usług Publicznych w Golczewie złożył wniosek o zatwierdzenie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na nadchodzący rok. Na najbliższej sesji radni zajmą się nowymi propozycjami stawek.

Proponowane ceny zostały określone na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Niezbędne przychody zostały ustalone na podstawie kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w poprzednim roku obrachunkowym, tj. w okresie 12 kolejnych pełnych miesięcy.

Poniżej prezentujemy stawki taryf zaproponowane przez kierownika ZUP.

1) Przedsiębiorstwa oraz Gmina Golczewo za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, do zasilania publicznych fontann, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych), rozliczane co miesiąc za zużytą wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,16 zł/m3, stawka opłaty abonamentowej 6,36 zł/m-c.

2) Gospodarstwa domowe rozliczane co 2 miesiące za zużytą wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego za zużytą wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,16 zł/m3, stawka opłaty abonamentowej 7,25 zł/2 m-ce;

3) Odbiorcy rozliczani co 2 miesiące za zużytą wodę w oparciu o wskazania dodatkowego wodomierza mierzącego ilość wody bezpośrednio zużytej, zgodnie z podpisanymi umowami tj. przez okres 6 miesięcy lub 12 miesięcy, za zużytą wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,16 zł/m3, stawka opłaty abonamentowej 5,47 zł/2 m-ce;

4) Odbiorcy rozliczani co miesiącc za zużytą wodę w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody za zużytą wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,16 zł/m3, stawka opłaty abonamentowej 4,24 zł/m-c.

Zakładu Usług Publicznych zaproponował także stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków. I tak przedsiębiorstwa rozliczane co miesiąc za ilość odprowadzanych ścieków w oparciu  o wskazania wodomierza głównego lub gospodarstwa domowe rozliczane co miesiąc za ilość odprowadzanych ścieków na postawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 5,96 zł/m3, stawka opłaty abonamentowej 5,39 zł/m-c.

Z kolei gospodarstwa domowe rozliczane co 2 miesiące za ilość odprowadzanych ścieków w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na podstawie urządzenia pomiarowego cena ścieków- 5,96 zł/m3, natomiast stawka opłaty abonamentowej wyniesie 7,43 zł/2 m-ce.

Powyższe stawki są cenami netto, tzn. nie zawierają podatku od towarów i usług.

kamienskie.info