WP_000332

Golczewska Ochotnicza Straż Pożarna została doposażona w nowy sprzęt. Ze środków przekazanych przez gminę zakupiono nową drabinę dwuprzęsłową D10W z podporami. W środę 27 sierpnia nowy sprzęt pojawił się już u strażaków. Maksymalna wysokość drabiny po rozłożeniu wynosi 10 m.

kamienskie.info / źródło: UM w Golczewie