Zebranie Gostyń

Mieszkańcy Gostynia nie ukrywają rozgoryczenia. Wszyscy bowiem liczyli na to, że najbliższym czasie, ich największa bolączka, czyli droga prowadząca do Pobierowa zmieni swoje oblicze. „Obiecywali wszyscy. Mówił nam to wójt, pan Drozdowicz, obiecywał to też poseł Oświęcimski” – mówi nam jedna z mieszkanek. Niestety jak do tej pory, sprawa kończy się na dobrych chęciach i wykonanej w bólu dokumentacji. Wójt w dalszym ciągu pozostaje optymistą i zapowiada, że w razie potrzeby znajdzie w świecącej pustkami kasie gminy… milion złotych.

Początek tematu sięga 10 stycznia 2012 roku. Wtedy to na spotkaniu w Starostwie Powiatowym, przedstawiciele czterech samorządów złożyli deklaracje dotyczące przebudowy drogi. W przesłanym komunikacie do mediów, okrzyknięto wielki sukces. Na spotkaniu ustalono dwa etapy realizacji inwestycji. Na rok 2012 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń oraz „zbadanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie robót budowlanych”. Realizacja robót budowlanych była zaplanowana na lata 2013-2014.

Podczas zorganizowanego 19 marca w Gostyniu zebrania wiejskiego z mieszkańcami, temat budowy drogi został wywołany przez Halinę Wojciechowską. W ocenie radnej sprawa całkowicie „leży” i nie ma zainteresowania władz powiatu kamieńskiego ani powiatu gryfickiego w tej tematyce.

Odbyło się spotkanie i praktycznie odbyło się ono w takim kontekście, że Pan Dubrawski stwierdził, że nie jest to droga priorytetowa dla powiatu gryfickiego, dlatego nie planują jej do realizacji na rok przyszły. W tej sytuacji, przedstawiłem swoje stanowisko i prosiłem o rozważenie, aby Powiat upoważnił gminę Świerzno do zajęcia się jako lider tym tematem i z tej części naszej żeby wykonać „przejście” przez Gostyń. Chodzi o podział pierwszego etapu na dwie części.poinformował zebranych Krzysztof Atras.Moja propozycja jest taka, żeby powiat i Świerzno przystąpiły do złożenia wniosku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ta propozycja została, że tak powiem przyjęta do rozważenia przez Zarząd, bo nie było pani Starosty, tylko pan Wicestarosta. Do końca sierpnia uzyskam tą zgodę i złożę wniosek o dofinansowanie budowy przejścia przez Gostyń.

Całe zadanie, o którym mowa miałoby kosztować około 6mln złotych. Po dokonaniu etapowania, na barki powiatu kamieńskiego i gminy Świerzno spadłoby sfinansowanie inwestycji za około 3 miliony złotych. Jak się ma to do rzeczywistości? Nad powiatem nieustannie wisi groźba braku środków na bieżące funkcjonowanie. Pustkami świeci też kasa gminy Świerzno. Przypomnijmy w 2013 roku obydwa samorządy podjęły decyzję o emisji obligacji. Decyzją radnych, gmina Świerzno wyemitowała – 5mln 750 tys. zł obligacji, natomiast Powiat – 6 mln 600 tys. zł.

Myślę, że gmina Świerzno będzie starała się wydobyć na ten cel milion złotych, a powiat ma promesę na 0,5mln złotych w związku z drogami wiatrakowymi. Na temat tej drogi Gostyń Pobierowo powiem tyle, na pewno gmina doprowadzi do tego, żeby złożyć stosowny wniosek o dofinansowanie na część przejścia przez Gostyń. Najtrudniej jest zacząćpodsumował Wójt.

Zebranie Gostyń

Chciałam uczestniczyć w tym spotkaniu, dziwię się, że nikt nas o nim nie zawiadomił. Powiat gryficki wyciął drzewa, są podkłady, wytyczenia, działania idą więc dziwię się, że zostało to wstrzymane. Chcemy pokazać jak ta droga jest ważna dla mieszkańców, jest to trasa turystyczna. Uważam, że ta droga powinna być priorytetowo robiona, skoro takie programy są przygotowane. Nasze Starostwo niestety nie zrobiło większych działań. To my jako gmina Świerzno pożyczaliśmy pieniądze dla Starostwa. Mamy trzech radnych w powiecie mieszkających w gminie Świerzno, więc te inwestycje powinny być.  Wydaje mi się, że do tej porty byliśmy za spokojni tak to się dzieje. Te rozmowy toczą się z oporami od samego początku. Od samego początku są tylko obietnice i myślę, że tym razem na obietnicach też się skończy, choć nie chciałam żeby tak było bo wydaliśmy 100 tys. zł na projekt. Na ostatnim spotkaniu w Stuchowie rozmawialiśmy z Panem Oświęcimskim i Panem Łąckim, którzy obiecali, że nastąpią działania i że będą rozmowy z powiatem no ale… na tym się kończystwierdziła radna Halina Wojciechowska.

Mieszkańcy zwrócili uwagę na fakt pilnej potrzeby wymiany sieci wodociągowej wykonanej z azbestu. W ich ocenie byłoby to zasadne przed wykonaniem jakichkolwiek ewentualnych prac związanych z drogą.

Myślenie nic nie da, tu trzeba dużo pieniędzy. Dwa lata temu mieliśmy okazję się wcinać w 20 letnią sieć azbestową, która jest tak obrośnięta, że będzie kolejne 20 lat funkcjonować. Gdyby ruszyły inwestycje wiatrakowe i nastąpił wpływ z tych środków od wiatraków to moglibyśmy na ten temat dyskutować.skwitował Krzysztof Atras.

Poprosiliśmy o komentarz przedstawiciela powiatu gryfickiego, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, pana Waldemara Dubrawskiego.

Powiat gryficki jest jak najbardziej zainteresowany wykonaniem tej inwestycji. Po co wykonywałby dokumentację techniczną? Jednak realnie oceniając szanse na dzień dzisiejszy nie ma funduszy zewnętrznych, które dałyby nam 50% dofinansowania na tak duże zadanie tak aby wydatkowanie funduszy powiatu było racjonalne, czyli złotówka z kasy powiatu do złotówki ze środków zewnętrznych. Warto też nadmienić, że powiat gryficki jest bardziej zaawansowany w procesie inwestycyjnym od powiatu kamieńskiego. Na odcinku drogi usytuowanym  na terenie powiatu gryfickiego zostały wycięte wszystkie drzewa i myślę, że do wakacji zostaną również wyfrezowane pnie, tak aby poprawić bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że w nadchodzących latach otworzy się sprzyjająca perspektywa środków unijnych z nowego okresu finansowania, która pozwoli na sfinansowanie tego zadania w sposób racjonalny. Jestem otwarty, jeżeli moi przedmówcy w sposób merytoryczny wskażą konkretny fundusz.  Niestety zbliża się czas wyborów i różne wypowiedzi będą mieć miejsce w tej jak i w przypadku innych inwestycji i środków unijnychstwierdził Waldemar Dubrawski.

kamienskie.info