obkz02

W te wakacje odbył się pierwszy Obóz Kuglarsko-Żonglerski przygotowany przez Kamieński Dom Kultury we współpracy z Kamieńskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Uczestniczące w nim dzieci spędziły pięć dni (4-8 sierpnia) w Cieszynie (koło Złocieńca) oraz jego okolicach. Instruktorzy przygotowali program zajęć, które miały wpłynąć korzystnie nie tylko na ogólną sprawność fizyczną i koordynację ruchową dzieci, ale także na ich zdolności interpersonalne, w szczególności umiejętność pracy zespołowej. Ćwiczenia miały przygotować uczestników obozu do występów scenicznych stanowiących podsumowanie wyjazdu.

KADEK