fot. Policja

Od 31 sierpnia 2014r. każdy pieszy, który będzie się poruszał po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego będzie groził mandat – od 20 do 500 zł.

Dotychczasowe zapisy ustawy – prawo o ruchu drogowym nakładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych jedynie na osoby poniżej 15 roku życia. Teraz ustawodawca rozszerzył go na wszystkich, niezależnie od wieku, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy będzie mógł się poruszać po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli będzie się znajdował na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowy przepis nie będzie miał zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

– Na początku jako policjanci Ruchu Drogowego nie będziemy karać a pouczać za brak obowiązkowych elementów. Będziemy także rozdawać kamizelki i odblaski aby propagować i zachęcić do noszenia ich z własnej woli. Chcemy uświadomić ludziom, że poprawia to ich bezpieczeństwo. We wrześniu przeprowadzimy także akcję w dwóch kamieńskich przedszkolach. Rozdamy kamizelki które otrzymaliśmy od WORDupowiedziała w rozmowie z naszą redakcją Naczelnik Katarzyna Opalińska z Kamieńskiej Policji.

kamienskie.info