Urząd Miejski w Golczewie oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, uprzejmie informują mieszkańców Gminy Golczewo, że zgodnie z § 6 ust. 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golczewo, odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych oraz segregowanych) odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem pojemników, które są zgodne z Polską Normą PN-EN 840 oraz w odpowiednio oznaczonych workach.

Pojemniki na odpady komunalne zgodne z Polską Normą są przystosowane do współpracy z pojazdami specjalistycznymi i za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych mechanicznie opróżniane.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do mieszkańców, aby przy zakupie odpowiednich pojemników zwracać uwagę na wyżej opisywaną normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nie posiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane.

Odpowiednie pojemniki można zakupić lub wydzierżawić w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim, ul. Szczecińska 2, tel. 91 38 20 550. Wszystkim osobom nieposiadającym pojemników na odpady zostaną dostarczone worki. W tym celu proszę o kontakt z biurem gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego w Golczewie, ul. Zwycięstwa 25, tel. 91 32 12 931.

UM w Golczewie