W czwartek 24 listopada 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Wolinie odbyło się spotkanie przedstawicieli gminy Wolin /m. in. burmistrza Wolina Eugeniusza Jasiewicza, przewodniczącego Rady Miejskiej – Jana Frankowskiego, dyrektora Muzeum Regionalnego – Ryszard Banaszkiewicza/ z delegacją z Niemiec – burmistrzem Heringsdorf panem Klausem Kottwittenborg oraz deputowanym do Bundestagu – przedstawicielem stowarzyszenia „Inicjatywa most w Karninie” panem dr Günther Jikeli.

Celem spotkania było przedstawienie informacji o koncepcji odbudowy przedwojennej linii kolejowej Berlin-Świnoujście, po której w okresie przedwojennym dziennie jeździło ponad czterdzieści pociągów.

Warunkiem realizacji tego przedsięwzięcia jest wspólna polsko-niemiecka aprobata dla projektu, który w 65% finansowany byłby ze środków Unii Europejskiej. Obecnie prowadzone są prace w zakresie sprecyzowania kosztów całej inwestycji. Burmistrz Wolina zaproponował, aby do uzasadnienia odbudowy tej kolei włączyć też Wolin, jako miejsce szczególne w historii naszego rejonu i Europy – miejsce urodzenia Jana Bugenhagena oraz corocznego Festiwalu Słowian i Wikingów.

Również realizowany przez Wolin oraz sąsiednie miasta Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, będzie istotnym elementem aktywizacji turystycznej naszego obszaru. Zwrócił również uwagę na realizację budowanego obecnie lotniska w Berlinie, obsługującego całą Europę, co w połączeniu z szybką koleją Berlin-Świnoujście mogłoby znacznie wpłynąć na rozwój turystyczny naszego regionu.

Strony uzgodniły, że każda w swoim zakresie będzie wspomagać koncepcję budowy linii kolejowej Berlin-Świnoujście. Zaproponowano również zorganizowanie na przełomie marca i kwietnia wycieczki z udziałem polsko-niemieckich działaczy gospodarczych, branży turystycznej, burmistrzów, przedstawicieli różnych środowisk – wycieczki na most w Karnin celem bezpośredniego zapoznania się z elementami tej inwestycji.

Podczas spotkania burmistrz Heringsdorfu poinformował o zorganizowaniu na ten most również wycieczki polsko-niemieckiej młodzieży, która będzie „lobbowała” to przedsięwzięcie w Berlinie i Warszawie. Burmistrz Wolina zobowiązał się poinformować najbliższy Konwent Wójtów, Burmistrzów naszego powiatu o tym projekcie. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem przez naszych gości Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaube oraz zaproszeniem przedstawicieli naszego samorządu do Heringsdorfu.

tekst i fot. Urząd Miejski w Wolinie