Czy wszystko gra?” to ogólnopolska kampania profilaktyczna, zainicjowana z myślą o wsparciu ludzi aktywnych na różnych frontach życia. Inicjatywa podjęta przez ogólnopolską sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA ma na celu podniesienie poziomu świadomości znaczenia profilaktycznych badań laboratoryjnych dla zdrowego i spokojnego przechodzenia przez różne okresy aktywnego życia: rozwój zawodowy, opieka nad rodziną, praca z samym sobą.

„Większość z nas, wie jak dbać o siebie, czy jednak każdy z nas wie jak w pełni zadbać o swoje zdrowie? W rosnącym tempie życia, sięgamy po wiele różnych aktywności – robimy karierę zawodową, opiekujemy się rodziną, pracujemy nad własną atrakcyjnością i dobrym samopoczuciem. Ale czy z naszym zdrowiem aby na pewno wszystko gra?”

Dziś DIAGNOSTYKA chce wesprzeć Polaków w profilaktyce działań prozdrowotnych: zachęcamy do skorzystania ze specjalnie przygotowanych pakietów badań profilaktycznych – WIOSNĄ 2017 dla kobiet, a JESIENIĄ dla mężczyzn – ze zniżką do 50%! W każdym z etapów proponujemy aż dwa pakiety: ogólny (przesiewowy) i specjalistyczny (genetyczny).

PAKIET PIERWSZY – OGÓLNY (przesiewowy)

Wiosną, w pakiecie ogólnym dedykowanym dla Pań, proponujemy szeroki zestaw 15 badań profilaktycznych, przygotowanych z myślą o kobietach aktywnych zawodowo i prywatnie. Zestaw badań w tym pakiecie, obok uniwersalnych testów pozwalających ocenić funkcjonowanie głównych narządów: wątroby, nerek i tarczycy, zawiera także badania istotne dla kobiet obawiających się zaburzeń hormonalnych czy chorób nowotworowych.

Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym sygnałem rozwoju niektórych chorób cywilizacyjnych np.: cukrzycy i miażdżycy, a także anemii oraz mogą być wskaźnikiem toczącego się stanu zapalnego, zaburzeń elektrolitowych i infekcji. Pozwalają również na ocenę ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia (m.in. nadciśnienia, zawału mięśnia sercowego czy udaru mózgu). W pakiecie znajdują się także biochemiczne badania przesiewowe w kierunku markerów raka piersi, jajnika i jelita grubego oraz badania pomocne w ustaleniu przyczyn ogólnego osłabienia, nerwowości, nadpobudliwości i braku koncentracji.

 • Morfologia krwi – całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi, służąca do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiąca podstawę rozpoznania wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.
 • OB – badanie oceniające ogólny stan zdrowia i umożliwiające wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.
 • CRP – wskaźnik toczącego się stanu zapalnego oraz marker podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej.
 • Fibrynogen – wskaźnik stanów zapalnych, badanie pomocne w ocenie układu krzepnięcia.
 • D-dimer, ilościowo – badanie wykrywające nadmierną aktywację układu krzepnięcia i fibrynolizy. Dodatni wynik może nasuwać podejrzenie toczącej się świeżej zakrzepicy.
 • Lipidogram – szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy – przyczyny chorób układu krążenia. W skład badania wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL („dobrego” cholesterolu), LDL („złego” cholesterolu) i triglicerydów.
 • Glukoza – podstawowe badanie oceniające metabolizm węglowodanów, mierzona na czczo lub przygodnie służy rozpoznawaniu cukrzycy.
 • ALT (aminotransferaza alaninowa) – podstawowe badanie przesiewowe w kierunku uszkodzenia wątroby, głównie w następstwie infekcji wirusowych.
 • GGTP (gamma glutamylotransferaza) – badanie przesiewowe w kierunku uszkodzenia wątroby; nieprawidłowe wyniki badań odnotowuje się u osób nadużywających alkohol.
 • Kreatynina – badanie wskazujące stopień wydolności nerek, jej podwyższone wyniki wskazują na ich ew. choroby.
 • Kwas moczowy – badanie związane z zaburzeniami metabolicznymi, chorobami nerek oraz dolegliwościami stawowym (np. dna moczanowa).
 • Magnez – badanie wykonywane w przypadku objawów takich jak osłabienie, drażliwość, zaburzenia rytmu serca, nudności.
 • TSH – badanie odzwierciedlające funkcjonowanie tarczycy. Wysoki poziom hormonu może sugerować niedoczynność tarczycy, a niski – jej nadczynność. Zaburzenia poziomu tego hormonu mają negatywny wpływ na większość funkcji życiowych i objawiają się m.in. nerwowością, zmęczeniem, kołataniem serca czy nagłym tyciem lub chudnięciem.
 • CA 125* – marker nowotworowy związany m.in. z rakiem jajnika.
 • CA 15-3* – marker nowotworowy związany m.in. z rakiem piersi.

* wzrost tego markera obserwuje się także w przebiegu wielu chorób nienowotworowych i na podstawie podwyższonego wyniku nie można wnioskować o obecności raka. Po konsultacji z lekarzem wynik należy interpretować w kontekście innych badań i objawów klinicznych.

W okresie I (wiosennego) etapu kampanii PAKIET OGÓLNY (przesiewowy) jest oferowany w cenie 99 PLN (tj. ok. 50% rabatu od cen podstawowych).

PAKIET DRUGI – SPECJALISTYCZNY w cenie 299 PLN (rabat 50%)

W ramach wiosennego etapu ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Wszystko gra?”, oferujemy Paniom również drugi – specjalistyczny pakiet badań genetycznych ukierunkowanych na profilaktykę nowotworów, w szczególności piersi oraz jajnika. Badania te zaleca się osobom zarówno zdrowym, jak i chorym lub po przebytej chorobie. Ważne są także dla kobiet, u których w rodzinie występowały przypadki nowotworów. Oszacowanie  prawdopodobieństwa ma bardzo duże przełożenia na działania profilaktyczne polegające na zwiększeniu częstotliwości badań kontrolnych. Im wcześniej wykryty nowotwór, tym większe szanse na wyleczenie.

W skład pakietu wchodzą dwa badania, które identyfikują potencjalne mutacje w genie BRCA. Gen BRCA koduje białka naprawcze DNA, utrata ich funkcji  może powodować rozwój nowotworów.

 • BRCA 1 – badanie wykrywające 16 mutacji w genie BRCA1, mające na celu określenie predyspozycji do dziedzicznego raka piersi i/lub jajnika oraz związanych z tymi zespołami innych nowotworów towarzyszących – przede wszystkim raka jelita grubego.
 • BRCA2 – badanie wykrywające dwie najczęściej występujące w populacji polskiej mutacje w genie BRCA2 związane z predyspozycją do wystąpienia zespołów nowotworowych – dziedzicznego raka piersi i/lub raka jajnika.

Badanie mutacje w genach BRCA1 oraz BRCA2  nie stanowi o rozpoznaniu nowotworu, daje natomiast informację o zwiększonym prawdopodobieństwie jego wystąpienia. Jednocześnie, brak mutacji w tym obszarze nie wyklucza zachorowania.

W przypadku uzyskania wyniku dodatniego w badaniach w pakiecie BRCA1 i BRCA2 konieczna jest konsultacja z lekarzem lub genetykiem.