Oświęcimski

Konstanty Oświęcimski sprawuje mandat poselski już drugą kadencję. Do sejmu dostał się z piątego miejsca na liście 9 października 2011 roku. Jego hasło wyborcze brzmiał „Jestem i będę z wami”. Jest reprezentantem partii rządzącej. Od tego czasu złożył jedno zapytanie i osiem interpelacji, którym nadano bieg. Posłowi należy pogratulować 99% frekwencji w głosowaniach. Przez dwa i pół roku, z tytułu otrzymywanych diet, uposażenia poselskiego i kosztu utrzymania biura funkcjonowanie posła kosztowało wyborców blisko 600 tys. zł!

Do 4 kwietnia 2014 roku odbyło się 65 posiedzeń Sejmu. Miarą aktywności parlamentarzystów są m.in. wystosowywane przez nich interpelacje, a te w przypadku lokalnego posła nie wyglądają już tak imponująco.

Pierwsze trzy interpelacje zostały złożone przez Konstantego Oświęcimskiego 29 marca 2012 roku. Dotyczyły one terminu zakończenia roku szkolnego, modernizacji drogi krajowej nr 6 na odcinku od obwodnicy Nowogardu do Koszalina oraz likwidacji Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim. Kolejne interpelacje, złożone 12 kwietnia 2012 roku dotyczyły uproszczenia trybu ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 1.4 „Rybactwo przybrzeżne” Programu Operacyjnego RYBY.

Na kolejną interpelację, złożoną przez grupę posłów, w tym Konstantego Oświęcimskiego musieliśmy czekać do 24 czerwca 2013 roku. Dotyczyła ona umieszczenia leku Noxafil, niezbędnego przy leczeniu białaczki, na liście leków refundowanych również w leczeniu ambulatoryjnym. 29 lipca 2013 roku poseł dopytywał Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie polskiej ID karty.

Ostatni przejaw aktywności posła, to interpelacja z 20 marca 2014 roku w sprawie realizacji przez inwestora zobowiązań zawartych w umowie sprzedaży Uzdrowiska Kamień Pomorski SA. Poseł nie składał interpelacji w momencie, w którym sprzedawano uzdrowisko czyli 2 lata temu, gdy chciał je kupić kamieński TBS.

Clipboard01Dla porównania, liderem w ilości złożonych interpelacji jest posłanka Anna Sobecka (PiS) – 1118 którym nadano bieg. Kolejny jest poseł Piotr Chmielewski – 1110 złożonych interpelacji, którym nadano bieg.

Przez trzy lata łącznie, oprócz otrzymywanych diet, utrzymanie biur poselskich Konstantego Oświęcimskiego kosztowało 289 tys.zł. W ubiegłym roku było to 133 tys.zł z czego 36 tys.zł – wyniosły wynagrodzenia pracowników biura poselskiego, 15 tys. zł – wydano na usługi telekomunikacyjne, 5,7 tys zł – to koszt korespondencji i ogłoszeń, 34 tys.zł – koszt przejazdów posła, 24 tys.zł koszt najmu lokalu poselskiego, 3,5 tys. zł koszt materiałów biurowych, prasy, wydawnictw. 9,2 tys.zł kosztowały wydatki związane z innymi usługami w tym: zakup artykułów spożywczych 396zł, zakup usług gastronomicznych na spotkania z wyborcami 2700zł, koszt funkcjonowania strony internetowej posła to 1000zł, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych 5180zł.

Oprócz funkcjonowania biura posłowi przysługuje uposażenie poselskie i dieta. Odpowiada ono wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat i wynosi obecnie 9892 zł. Dieta parlamentarna wynosi 25 % uposażenia. Obecnie jest to 2473zł.

kamienskie.info