Wybory w Ostromicach

Jak poinformował naszą redakcję pan Mariusz Łągiewka w piątek 31 stycznia, 20 mieszkańców Ostromic powołało do życia stowarzyszenie „Przyszłość Ostromic”.

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego sołectwa, integracja i aktywizacja mieszkańców wsi, organizowanie pomocy społecznej, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej czy działalność charytatywna skierowana do mieszkańców sołectwa i ich rodzin, to tylko kilka z założeń 25 punktowego statutu.

kamienskie.info