1

W dniu 3 marca 2014 r. przy ul. Prostej 1 w Wolinie (w obiekcie byłej Przychodni) uruchomiona została Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia stanowiąca Filię Przychodni w Białogardzie będącej w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.

W uroczystym otwarciu Poradni ze strony gminy udział wzięli burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz, jego zastępca Ryszard Mróz, sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Alicja Grudzińska, przewodniczący Rady Miejskiej w Wolinie Jan Frankowski, radni w osobach Danuty Kostek, Czesława Zielińskiego oraz dyrektor ZGKiM w Wolinie Marek Matys. Ze strony WOTU w Stanominie obecni byli – dyrektor Ośrodka Henryk Kędzierski, Barbara Niewiadomska oraz terapeutka – Małgorzata Szaryńska.

Poradnia powstała staraniem gminy w pomieszczeniach, które zostały przystosowane do nowej funkcji, odremontowane i wyposażone. Na całość poradni składają się 2 gabinety do indywidualnych konsultacji lekarskich, terapeutycznych i psychologicznych oraz jeden gabinet do terapii grupowej. W trakcie skromnej uroczystości podkreślono znaczącą wagę problemu uzależnień, dotykającego zarówno osobę uzależnioną jak i uwikłaną w problem rodzinę. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że problem „przedawkowania” alkoholu coraz częściej dotyczy ludzi młodych.

Problemy związane z alkoholem, spośród licznych problemów społecznych mają szczególne znaczenie. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ zarówno na zdrowie fizyczne i psychiczne poszczególnych osób jak i członków ich rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całe społeczeństwo. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj. przemoc w rodzinie, przestępczość, wypadki samochodowe, ubóstwo i bezrobocie. Alkohol jednak nie jest jednym problemem, coraz częściej poradnie zajmują się osobami uzależnionymi od narkotyków, hazardu, internetu itp.

2

W Poradni tej świadczone będą następujące usługi zdrowotne:

– indywidualne sesje terapeutyczne i psychologiczne dla osób uzależnionych  i współuzależnionych oraz uwikłanych w różnego typu problemy, w tym  problemy związane z przemocą w rodzinie,

– zajęcia grupowe z zakresu psychoterapii uzależnień obejmujące program  podstawowy i pogłębiony dla osób uzależnionych,

– zajęcia grupowe dla osób współuzależnionych.

JEŻELI:

– Masz problem z uzależnieniem od środków psychoaktywnych i wszystkie Twoje dotychczasowe starania by się z tego wyzwolić zawiodły…

– z powodu uzależnienia ponosisz straty…

– bliska ci osoba nadużywa substancji psychoaktywnych a Ty wobec tego faktu jesteś bezradny/a…

– jesteś osobą doznającą przemocy…

Nie pozostawaj w osamotnieniu – korzystaj z pomocy- Nie zwlekaj!!!

4

Zgłoś się do tej poradni tel. 91 32 62 170 lub 500 024 738 Informujemy przy tym, że z dniem 3 marca 2014 r. wstrzymane zostało funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego przy ul. Kolejowej 1 w Wolinie.

źródło:
UM w Wolinie