fot. Czytelnik

fot. Czytelnik

Mieszkańcy ulicy Chopina mają nieustanne problemy z samochodami dostawczymi, dowożącymi towar do jednego ze sklepów, które tarasują drogę i utrudniającymi ruch innym pojazdom.

Na prośbę mieszkańców, sprawę podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej poruszył Jacek Golusda. Na zadane przez radnego pytanie w sprawie tego problemu burmistrz odpowiada iż widzi tylko jedno rozwiązanie, a mianowicie nasilenie kontroli Policji i Straży Miejskiej w rejonie sklepu z artykułami budowlanymi.

Burmistrz postanowił, iż zwróci się do kamieńskiej Policji o wzmożenie kontroli w tym rejonie i egzekwowanie zakazu zatrzymywania pojazdów w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania.

kamienskie.info