Na ostatniej sesji w Golczewie Przewodniczący Rady Miejskiej Lech Ferdynus odczytał pismo rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły w Wysokiej Kamieńskiej. Rodzice informują w nim radnych, iż zwrócili się do Burmistrza Golczewa z prośbą o odstąpienie od planowanych zmian organizacyjnych w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej. Przypomnijmy Burmistrz na początku grudnia przedstawił dokument zawierający koncepcję likwidacji Szkoły w Golczewie.

W swoim piśmie rodzice apelują o wzięcie pod uwagę dobra dzieci oraz sprzeciwiają się pomysłom odebrania dzieciom dobrych i sprawdzonych już możliwości nauki. Przedstawili Burmistrzowi kilka koncepcji m.in. powiększenie obwodu szkolnego dla szkoły w Wysokiej, oraz odciążenia budżetu szkoły od obowiązku utrzymania Euroboiska wybudowanego w 2010r. , co niesie za sobą koszty.

Rodzice sygnalizują również, że zwiększa się w ostatnim czasie liczby urodzin dzieci w Wysokiej Kamieńskiej i okolicznych wioskach. Przypomnijmy, że Burmistrz nie planował żadnych urodzin na terenie Wysokiej Kamieńskiej w najbliższych latach, w swojej koncepcji likwidacji szkoły. Kierując swoje pismo do Rady rodzice mają nadzieję, że w przypadku postawienia pod głosowanie projektu likwidacji Szkoły, rajcy wezmą pod uwagę nie tylko aspekt ekonomiczny, ale przede wszystkim aspekt ludzki i dobro dzieci. Pod pismem do Burmistrza Golczewa podpisały się 704 osoby.

Ze sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym dowiedzieliśmy się, iż 7 grudnia był on na ZEBRANIU WIEJSKIM. Temat zebrania, cytat: „RZEKOMA „LIKWIDACJA” SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ KAMIEŃSKIEJ”. Burmistrz próbuje wszystkim pokazać, iż dokument, w którym odnajdujemy wyraźnie zapis LIKWIDACJA, wcale nie mówi o likwidacji, zaprzeczając przy tym samemu sobie.

tekst kamienskie.info