dscn5556Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim ogłosiło przetarg nieograniczony na budowę przepompowni w miejscowości Kamień Pomorski wraz z odcinkiem kolektora dopływowego oraz przepompowni i sieci kanalizacyjnej w Grabowie.

W ramach robót zostanie wykonana przebudowa przepompowni przy ul. Dziwnowskiej w Kamieniu Pomorskim, budowa kolektora dopływowego i kolektorów tłocznych oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Grabowie. Prace mają zakończyć się 31 sierpnia 2015 roku.

Inwestycja będzie realizowana w ramach drugiego etapu projektu Gminy Kamień Pomorski „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w Aglomeracji Kamień Pomorski”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

UM w Kamieniu Pomorskim