79

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim wyłoniło w przetargu generalnego wykonawcę modernizacji oczyszczalni ścieków w Mokrawicy.

Przetarg na przebudowę obiektu oczyszczalni wygrała firma EKOWODROL Sp. z o.o. z Koszalina za cenę brutto 18 720 363,77 zł. Z firmą EKOWODROL została podpisana umowa na wykonanie robót, zgodnie z którą do kwietnia 2015 roku spółka EKOWODROL dokona gruntowanej przebudowy, lub wybuduje nowe obiekty infrastruktury oczyszczalni (łącznie 18 obiektów infrastruktury), a także wewnętrzne sieci kanalizacyjne i zasilające do tych obiektów.

Zobacz także: PGK spółka gminna w Kamieniu Pomorskim zaciągnie ponad 27 mln kredytu? [Aktualizacja] [Film]

W dniu 18 lutego br. kamieńskie PGK, jako inwestor, przewiduje przekazanie koszalińskiej firmie EKOWODROL placu budowy. Na realizację inwestycji kamieński PGK pozyskał dofinansowanie ze środków UE – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 11,3 mln zł. Zmodernizowana oczyszczalnie będzie spełniała wymagania przepisów dotyczących oczyszczania ścieków dla tzw. aglomeracji pow. 15 tys. RLM.

źródło:
UM w Kamieniu Pomorskim