Adrian Gurnowski

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka gminna szykuje się do inwestowania. Dlatego 30 grudnia na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników ma zapaść decyzja o wyrażeniu zgody na zaciąganie zobowiązań do kwoty nie przekraczającej 27 mln 400 tys. zł!

20131216_190205

– To jest kredyt na modernizację oczyszczalni. W tym przypadku jest przewidziany zarówno kredyt na prefinansowanie wydatków w ramach uzyskanego dofinansowania – poinformował podczas wtorkowego posiedzenia komisji Rady Miejskiej Adrian Guranowski – To co uzyskaliśmy jako dofinansowanie, 11 mln 200 tys. zł to musi być najpierw wydane, aby później można było uzyskać zwrot.

Zobacz także: Kamień Pomorski w przyszłym roku osiągnie poziom 35 mln zadłużenia! 

Zgodnie z przedstawionym radnym wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Kamień Pomorski PGK hucznie zapowiada wykonanie także innych inwestycji w tym m.in. budowa wodociągu pomiędzy Wrzosowem Kolonią a Wrzosowem, rozbudowę sieci wodociągowej na Osiedlu Bursztynowym we Wrzosowie, rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na Osiedlu Chopina – ul. Żółcińskiej, budowa sieci wodociągowej Niemica – Benice – Śniatowo, Trzebieszewo – Mokrawica, zaopatrzenie w wodę Stawna.

kamienskie.info