Śmieciarka fot. kamienskie.info

Gmina Międzyzdroje wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z wyłączeniem terenów publicznych.

Do przetargu przystąpiły dwie firmy: REMONDIS Szczecin Spółka z o.o. Oddział Świnoujście oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim. Najwyżej została oceniona oferta PGK w Kamieniu, która zaoferowała cenę 891 tys. zł. Oferta firmy REMONDIS uplasowała się na II miejscu z ceną oferowaną 1 mln 296 tys. zł. Różnica miedzy oferowanymi cenami za wykonanie tych samych usług jest dość znaczna, bo aż 400 tys. zł.

Firma, która wygrała przetarg będzie miała do realizacji odbiór i transport każdej ilości odpadów niesegregowanych (mieszanych), segregowanych oraz wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów z PSZOK (również budowlanych i opon) oraz w ramach objazdowej zbiórki (meble wielkogabarytowe i zużyty sprzęt). Gmina Międzyzdroje ma 114,38 km kw. powierzchni, liczy 6700 mieszkańców a w sezonie przebywa na jej terenie ok. 123 tys. turystów. Gmina liczy 3 sołectwa – Wicko, Wapnicę, i Lubin oraz dwie osady Biała Góra i Grodno.

Przypomnijmy gmina Międzyzdroje ogłosiła pierwszy przetarg w czerwcu  wówczas wpłynęły dwie oferty, które znacznie przekraczały oczekiwania i wyliczenia urzędników związane z zagospodarowaniem odpadów.

Na 18 miesięcy zaplanowaliśmy kwotę 3mln 800tys. zł zakładając, że ilość odpadów w gminie powinna oscylować w wielkości ok. 10 tys. ton. Cen jednostkowa jest ważna w związku z tym, że zapłacimy za faktyczną ilość odpadówtłumaczył na czerwcowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Dorosz.

Do Urzędu wpłynęły dwie oferty. Jedna na kwotę 5 mln 300 tys., natomiast druga 5 mln 410 tys. zł i obie przekraczały wyobrażenia o koszcie prowadzonej działalności i wyliczeniu.

Międzyzdroje stały się terenem, na którym firmy postanowiły zarobić nieprzyzwoicie dużotak podsumował na czerwcowej sesji pierwszy przetarg  burmistrz Dorosz.

W obawie przed zbytnim obciążeniem Mieszkańców gminy kosztami odbioru i transportu odpadów, Burmistrz w czerwcu poinformował Radę, że zdecydował się powierzyć odbiór  odpadów na okres przejściowy do końca tego roku Zakładowi Ochrony Środowiska. Po cenach zaoferowanych przez firmy biorące udział w przetargu widać, że miał rację.

kamienskie.info